Poczta Pro

Strona główna Oferta Hosting Poczta Pro

Profesjonalna poczta

Przywitaj się z przyszłością komunikacji biznesowej dzięki "Poczcie Pro" - rewolucyjnemu rozwiązaniu, które dostarcza szybkość, profesjonalizm i elastyczność. Oszczędź czas, buduj wiarygodny wizerunek poprzez spersonalizowane adresy e-mail z własną domeną, ciesz się zaawansowanymi mechanizmami bezpieczeństwa oraz łatwym dostępem do wiadomości na różnych urządzeniach. Dołącz do nas już dziś i podnieś jakość swojej komunikacji biznesowej na nowy poziom.

Unikalny pakiet funkcjonalności klastra Poczty Pro wspiera codzinnie dziesiątki tysięcy klientów IQ. Zapewniając bezpieczną, szybką i pewną komunikację. Skorzystaj już teraz i dołącz do rewolucji komunikacyjnej!

Unikalny pakiet funkcjonalności

wall

Zaawansowany Antyspam

Wielopoziomowy i stale rozwijany przez naszych specjalistów od poczty, pozwala także na uczenie go przez użytkownika.

callendaar

Dostęp do logów Poczta Pro

Umożliwia przekierowanie wiadomości pocztowych wychodzących, na dowolny adres Email.

migration1

Migracja

Synchronizacja skrzynek pocztowych podczas migracji do IQ zapewnia szybkie i kompletne przeniesienie poczty.

dumbbel

Pojemność do 25 TB

Usługi Poczty Pro dla wybranych planów pomieszczą prawie każdą ilość wiadomości Twojej firmy.

binoculars

Nadzór korespondencji Poczta Pro

Umożliwia przekierowanie wiadomości pocztowych wychodzących, na dowolny adres Email.

security cam

Monitoring

Usługi poczty IQ są stale monitorowane przez naszych administratorów i automatyczne systemy.

smtp

vSMTP Poczta Pro

Pozwala na wysyłanie poczty z dedykowanego adresu IP co ogranicza wpływ innych użytkowników na reputację adresu.

mail-copy

Kopia poczty

Zapewnia łatwy dostęp do kopii konta pocztowego (nie wpływa na wskaźnik użycia miejsca) przez www, która jest wykonywana 5 razy na dobę i przechowywana przez cztery tygodnie.

spam

Spambox

osobny folder na spam ułatwia segregację i przeglądanie wiadomości.

share

Współdzielone kalendarze Poczta Pro

Usprawnienie współpracy w firmie dzięki lepszej dostępności informacji.

audience

Grupy odbiorców

To wygodna segregacja poczty przychodzącej do działów lub departamentów, tworzenie dowolnych grup odbiorców i przekierowania poczty na więcej niż jeden adres E-mail.


servers

Odtwarzanie środowiska po awarii macierzy dyskowych

Oprócz standardowych kopii bezpieczeństwa, wszystkie wiadomości replikowane są do macierzy dyskowej w drugim centrum danych, znajdującym się w lokalizacji oddalonej o przynajmniej 10 km, co pozwala na natychmiastowe przełączenie w przypadku awarii krytycznej macierzy dyskowej.

Kluczowe cechy architektury klastra Poczty Pro IQ

innox

Wysoka dostępność

dostępność na poziomie 99,982% zapewniają redundantne serwery, wyspecjalizowane do obsługi zadań (wysyłanie, odbieranie, udostępnianie, filtrowanie), obsługujące protokoły IMAP, SMTP i POP3.

database1

Automatyczny fail-over

w przypadku awarii jednego z elementów jego rolę automatycznie przejmuje kolejny.

enterprise

Komponenty klasy Enterprise

klaster jest zbudowany w oparciu o najwyższej klasy sprzęt marki DELL, Juniper i NetApp.

email1

Bezpieczeństwo danych

klaster macierzy NetApp FAS 2552 wyposażonych w redundantne kontrolery i dyski twarde.

search1

Skalowalność

szybka rozbudowa klastra poprzez dokładanie kolejnych elementów.

shield

Dowiedziona niezawodność

klaster działa stabilnie od 2005 roku, chroniony przed DDOS i DOS przez IQ Shield.

Schemat działania Poczty Pro

Schemat działania Poczty Pro

Case Study

Paweł Werno, Omida S.A

Podczas wyboru usługodawcy kierowaliśmy się gwarancją niezawodności, bezpieczeństwa, funkcjonalności i skalowalności usług. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się zaufać IQ PL. Od 2016 roku korzystamy z usług PRO. Obecnie IQ PL zapewnia nam kilkanaście terabajtów pojemności oraz ponad 2000 skrzynek mailowych. W branży transportowej liczy się każda sekunda. Dzięki IQ PL nasi Klienci nie tracą ani chwili na niepotrzebne oczekiwanie

Paweł Werno
Omida S.A,
Paweł Werno, Omida S.A

Napisz do nas!
Przygotujemy ofertę dedykowaną pod Twoje potrzeby.

Usługi powiązane

Pliki do pobrania

Potrzebujesz konsultacji w zakresie rozwiązań pocztowych?

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest IQ PL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007725, NIP 583273621, REGON 192478853, kapitał zakładowy w wysokości 140.000,00 zł, e-mail: , tel.: +48 58 326 09 90 – 94 (Administrator).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Administrator informuje, że Państwa dane osobowej będą przetwarzane:

 • W celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
  1. dane będą przechowywane do czasu zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji
  2. podstawą przetwarzania danych wskazanych w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy i akty wykonawcze) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub (w przypadku współpracowników) Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji (w przypadku wyrażenia odrębnej zgody):
  1. dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata
  2. podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu ochrony przed roszczeniami:
  1. dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej niż 6 lat;
  2. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Państwa dane nie będą udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych przez prawo.

  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem). Udzieloną zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia do Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: ">.