Kolokacja

Strona główna Oferta Usługi Kolokacja

Ekonomia i wydajność

Samodzielna rozbudowa infrastruktury IT to proces wymagający dużych nakładów finansowych. Możesz je zredukować przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Usługa kolokacji pozwala na szybkie uruchomienie Twoich zasobów w doskonale wyposażonej powierzchni technicznej naszego Data Center. Wykonujemy konfigurację uwzględniającą Twoje indywidualne wymagania. Gwarantujemy nowoczesną, kompletnie wyposażoną infrastrukturę, z której możesz korzystać bez ponoszenia dużych wydatków. Zapewniamy kompleksową opiekę techniczną w trybie 24/7/365 oraz bezpieczeństwo przed atakami DOS, DDOS za pomocą IQ Shield.

Sprawdź szczegóły naszej oferty. Poznaj korzyści wynikające z kolokacji. Zyskaj nieograniczony dostęp do nowoczesnego Centrum Danych IQ.

559,65 PLN

brutto miesięcznie
455 PLN/miesięcznie (netto)
 • 1
 • 350W
 • 1
 • 100 Mbps
 • 0 pln

1193,10 PLN

brutto miesięcznie
970 PLN/miesięcznie (netto)
 • 5
 • 900W
 • 1
 • 100 Mbps
 • 0 pln

2115,60 PLN

brutto miesięcznie
1720 PLN/miesięcznie (netto)
 • 10
 • 1800W
 • 1
 • 100 Mbps
 • 0 pln

Kolokacja obejmuje

 • kolokacja w profesjonalnym Centrum danych,
 • możliwe rozliczanie opłat za rzeczywiste zużycie energii (liczniki),
 • kolokacja serwerów w obudowach typu RACK,
 • dzierżawy całych szaf RACK (42U, nośność 1500 kg),
 • mozliwość wydzierżawienia szafy zabezpieczonej klatką,
 • możliwość dzierżawy wydzielonej części szafy (1/2, 1/3, 1/4 szafy),
 • nieograniczony dostęp do Centrum Danych w trybie 24/7/365,
 • szeroko pasmowe łącza do sieci z routingiem BGP4, z możliwością rozliczania za gwarantowane pasmo, transfer lub wg metody 95 percentyla,
 • ochrona przed DDOS i DDOS IQ Shield,
 • możliwość dodatkowej ochrony przed DDOS i DOS IQ Shield Advanced,
 • realizowanie bezpiecznych połączeń IPsec VPN,
 • dedykowane rozwiązania typu Firewall z obsługą systemów IPS i IDP,
 • doradztwo w zakresie budowy systemów informatycznych,
 • ochronę fizyczną oraz technika na miejscu 24/7/365,
 • SLA 99,982% zasilanie / dostęp do sieci internet,
 • koszty PUE (efektywność energetyczna).

Usługi powiązane

Szukasz indywidualnych rozwiązań? Dopasujemy się do Twoich potrzeb!

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;