Wykwalifikowani pracownicy i nowoczesna, redundantna infrastruktura
umożliwiają IQ świadczenie kompleksowych usług o szerokim zakresie.

Data Center

Siedziba IQ, a zarazem główne Centrum Danych ulokowana jest w Gdańsku, 13 kilometrów od centrum miasta, 130m nad poziomem morza. Jest to nowoczesny budynek zaprojektowany i zbudowany specjalnie na potrzeby IQ.

W budynku mieszczą się biura IQ, pomieszczenia spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętu serwerowego, pomieszczenia techniczne na sprzęt zapewniający ciągłość działania.

Obok budynku podłączone są trzy agregaty prądotwórcze o łącznej mocy 1570 kVA, a prąd z sieci miejskiej doprowadzony jest z dwóch podstacji. Światłowody dostawców sieci internetowej doprowadzone są z dwóch stron budynku.

Obiekt posiada całodobową ochronę fizyczną, systemy kontroli dostępu, monitoring oraz systemy przeciwpożarowe oraz alarmowe.

Tier I Tier II Tier III Centrum Danych
IQ
Tier IV
Gwarancja dostępności 99.67% 99.75% 99.982% 99.982% 99.995%
Redundancja Brak Częściowa N+1 N+1
częściowo 2N+1
2N + 1

Nasi pracownicy

IQ zatrudnia specjalistów o najwyższych kwalifikacjach, posiadających wieloletnie doświadczenie i certyfikaty potwierdzające ich umiejętności. Posiadamy pełną zdolność opieki nad infrastrukturą i usługami świadczonymi naszym klientom (włącznie z usługą Administracja) w trybie 24/7/365.

Każdy pracownik IQ przechodzi odpowiednie dla jego stanowiska szkolenia i zobowiązany jest do zachowania poufności, między innymi zgodnie z rozporządzeniem GDPR (RODO).

Nasz sprzęt i oprogramowanie

Każdy sprzęt zużywa się i ulega awariom. Nie każdy jednak został stworzony do tych samych zadań, czy z odpowiednią starannością. Dlatego IQ używa sprzętu najwyższej jakości, przeznaczonego do zadań i środowiska w których jest używany. Posiadamy sprzęt i oprogramowanie wiodących producentów, które zakupiliśmy aby zminimalizować lub całkowicie wyeliminować problemy powodujące zagrożenia dla danych naszych klientów i dostępności usług które świadczymy.

Łączność w Centrum Danych

Obawiasz się o to, że Twoja firma będzie wolno łączyła się z infrastrukturą IT w Centrum Danych IQ? Możesz być o to spokojny, od samego początku dbamy i rozwijamy łączność w naszym budynku, aby Twoja firma mogła szybko i bezpiecznie łączyć się z naszą infrastrukturą.

Do Centrum Danych IQ doprowadzono dwiema różnymi drogami trakty światłowodowe przez pięciu różnych operatorów. Infrastruktura ta jest wykorzystywana do „dostarczania internetu” przez ośmiu różnych dostawców. Każdy z operatorów zapewnia łącze o prędkości 10G. Natomiast za działanie sieci odpowiedzialne są redundantne routery Juniper MX 204 oraz protokół routingu BGP4, a sam rdzeń sieci oparty jest o przełączniki Juniper QFX. Sieć pozbawiona jest pojedynczego punktu awarii - SPOF.

Do ochrony przed atakami sieciowymi min.: DOS i DDOS wykorzystujemy - IQ Shield. IQ PL sp. z o.o. ma status LIR w RIPE NCC www.ripe.net


Dostawcy sieci IQ
Software
Hardware

Certyfikaty, wymogi prawne i standardy

Mając świadomość jak ważne jest dla naszych klientów działanie zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami, wdrażamy polityki i procedury zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość działania usług, realizację obowiązków prawnych oraz umownych.

IQ posiada certyfikaty PCI DSS, ISO 27001 oraz ISO 9001. Działa zgodnie między innymi z GDPR (RODO, certyfikacja niemożliwa ze względu na brak urzędu certyfikującego).

Chcesz umówić się na spotkanie w IQ? Skontaktuj się z nami!

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;