Domeny

Strona główna Hosting Hosting Domeny

Znajdź swój adres w sieci

Twoja domena to Twój adres w internecie. Dzięki niej będziesz mógł posługiwać się adresem utożsamianym z Twoją marką.

Najchętniej rejestrowane domeny

.pl

Rejestracja

12,30 PLN

PLN/rok (brutto)
(10 PLN netto)

.com

Rejestracja

55,35 PLN

PLN/rok (brutto)
(45 PLN netto)

.com.pl

Rejestracja

12,30 PLN

PLN/rok (brutto)
(10 PLN netto)

.eu

Rejestracja

67,65 PLN

PLN/rok (brutto)
(55 PLN netto)

Cennik

Domena Rejestracja nowej domeny na 1 rok Przedłużenie domeny na 1 rok
.pl

12,30 PLN brutto
(10 PLN netto)

123 PLN brutto
(100 PLN netto)

.pl (funkcjonalne)

12,30 PLN brutto
(10 PLN netto)

123 PLN brutto
(100 PLN netto)

.pl (regionalne)

6,15 brutto
(5 PLN netto)

123 PLN brutto
(100 PLN netto)

.com (globalne)

55,35 PLN brutto
(45 PLN netto)

123 PLN brutto
(100 PLN netto)

.eu

67,65 PLN brutto
(55 PLN netto)

123 PLN brutto
(100 PLN netto)

Opłaty dodatkowe

Domena Przedłużenie domeny na 1 rok
po terminie płatności*
Odzyskanie domeny z kwarantanny**
.pl

147,60 PLN brutto
(120 PLN netto)

brak opcji

.pl (funkcjonalne)

147,60 PLN brutto
(120 PLN netto)

brak opcji

.pl (regionalne)

147,60 PLN brutto
(120 PLN netto)

brak opcji

.com (globalne)

147,60 PLN brutto
(120 PLN netto)

369 PLN brutto
(300 PLN netto) lub
615 PLN*** brutto
(500 PLN netto)

.eu

147,60 PLN brutto
(120 PLN netto)

brak opcji

Domena
Rejestracja nowej domeny
na 1 rok
.pl

12,30 PLN brutto
(10 PLN netto)

.pl (funkcjonalne)

12,30 PLN brutto
(10 PLN netto)

.pl (regionalne)

6,15 PLN brutto
(5 PLN netto)

.com (globalne)

55,35 PLN brutto
(45 PLN netto)

.eu

67,65 PLN brutto
(55 PLN netto)

Domena
Przedłużenie domeny
na 1 rok
.pl

123 PLN brutto
(100 PLN netto)

.pl (funkcjonalne)

123 PLN brutto
(100 PLN netto)

.pl (regionalne)

123 PLN brutto
(100 PLN netto)

.com (globalne)

123 PLN brutto
(100 PLN netto)

.eu

123 PLN brutto
(100 PLN netto)

Domena
Przedłużenie domeny na 1 rok po terminie płatności*
.pl

147,60 PLN brutto
(120 PLN netto)

.pl (funkcjonalne)

147,60 PLN brutto
(120 PLN netto)

.pl (regionalne)

147,60 PLN brutto
(120 PLN netto)

.com (globalne)

147,60 PLN brutto
(120 PLN netto)

.eu

147,60 PLN brutto
(120 PLN netto)

Domena
Odzyskanie domeny z kwarantanny**
.com (globalne)

369 PLN brutto
(300 PLN netto) lub
615 PLN*** brutto
(500 PLN netto)

* - opłata dodatkowa naliczana do standardowej opłaty, w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia domeny włącznie.

** - opłata dodatkowa naliczana do standardowej opłaty, w ciągu 31-60 dni od chwili wygaśnięcia domeny.

*** - wyższa opłata dodatkowa naliczana w przypadku domeny zarejestrowanej za pośrednictwem partnera AZ PL.

Porady eksperta

quotes

Które rozszerzenie będzie dla mnie odpowiednie?

Wśród rozszerzeń domenowych (TLD) dostępnych w IQ znajdą Państwo zarówno domeny polskie (.pl), funkcjonalne (np. com.pl, net.pl), regionalne (np waw.pl, ustka.pl) jak również domeny europejskie (.eu) czy globalne (.com, .net, .org, .biz, .info). Które z tych rozszerzeń Państwo wybiorą zależy przede wszystkim od obszaru działalności firmy. Jeśli kierują Państwo biznes głównie do Polaków, najlepszą domeną będzie domena z końcówką .pl gdyż jest to najpopularniejsza domena w naszym kraju.

quotes

Jak wybrać nazwę domeny?

Takie pytanie jest kwestią kluczową, otwierając swój biznes na internet. To właśnie z tą nazwą internauci będą kojarzyli Ciebie i Twoje produkty lub usługi. Warto zatem poświęcić trochę czasu na odpowiedni jej dobór. Jednym z najlepszych rozwiązań jest umieszczenie w nazwie domeny nazwy marki. Dzięki takiemu zabiegowi możesz budować spójny wizerunek firmy.

Poznaj 3 kroki do dobrej nazwy domeny:

STEP1

Krótka nazwa

Dobra marka to marka z krótką, łatwą do zapamiętania nazwą. Marki takie jak Ikea, Volvo czy Lego znane są na całym świecie również przez swoje krótkie nazwy

step2

Łatwa do wymówienia oraz napisania

Przy wyborze nazwy ważna jest prostota w jej napisaniu, np. gdy dyktujemy klientowi przez telefon łatwiej przedyktować nazwę

step3

Bez myślnika

Twój klient w pierwszej kolejności zawsze wpisze nazwę bez myślnika. Jeśli w Twojej nazwie firmy znajduje się myślnik upewnij się, iż jest on odpowiednio eksponowany (materiały reklamowe, logo etc.)

Usługi powiązane

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest IQ PL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007725, NIP 583273621, REGON 192478853, kapitał zakładowy w wysokości 140.000,00 zł, e-mail: , tel.: +48 58 326 09 90 – 94 (Administrator).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Administrator informuje, że Państwa dane osobowej będą przetwarzane:

 • W celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
  1. dane będą przechowywane do czasu zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji
  2. podstawą przetwarzania danych wskazanych w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy i akty wykonawcze) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub (w przypadku współpracowników) Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji (w przypadku wyrażenia odrębnej zgody):
  1. dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata
  2. podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu ochrony przed roszczeniami:
  1. dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej niż 6 lat;
  2. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Państwa dane nie będą udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych przez prawo.

  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem). Udzieloną zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia do Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: ">.