CSR

Strona główna O nas CSR

Odpowiedzialność społeczna

W IQ wiemy, że warto pomagać, dlatego nieodpłatnie udostępniamy swoje usługi organizacjom pożytku publicznego.

szlachetna PACZKA
Pomagamy stowarzyszeniu w utrzymaniu w sieci ich strony internetowej, zarówno w ciągu całego roku, jak i w czasie wzmożonej aktywności, kiedy zainteresowanie jest zdecydowanie wyższe.

Szlachetna Paczka - Stowarzyszenie Wiosna

„Nieoceniona pomoc IQ PL Sp. z o.o. pozwala nam skupić się na bieżących zadaniach, bez konieczności martwienia się o koszta utrzymania serwerów.”

ks. Jacek
FUNDACJA HOSPICYJNA Hospicjum to też Życie
Pomagająca osobom potrzebującym specjalistycznej pomocy

Fundacja hospicyjna

„Usługi świadczone na naszą rzecz są prowadzone na najwyższym poziomie i z ogromnym profesjonalizmem. (...) Jesteśmy przekonani, że firma IQ PL sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem.”

Alicja Stolarczyk
Fundacja RAT24 Ratownictwo i edukacja
Zajmują się bezpośrednim ratowaniem poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz edukacją przedszkolną w zakresie ratownictwa oraz działania w sytuacjach kryzysowych.

Fundacja RAT24

„IQ PL Sp. z o.o. utrzymując nasze strony, zapewnia stabilność działania usług, co pozwala nam skupić się na niesieniu bezpośredniej pomocy przy wypadkach na drogach, oraz uczenia udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i dorosłych.”

Rafał Karlsson

Potrzebujesz wsparcia? Napisz!

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;