IQ Cloud

Strona główna Oferta Usługi Cloud IQ Cloud
IQ Cloud Servers 2

IQ Cloud jest nowoczesną chmurą publiczną klasy Enterprise, gwarantującą wysoką dostępność oraz elastyczność, zapewniającą spokój i bezpieczeństwo Twojej firmy w każdym momencie.

Nasza chmura oparta jest o wirtualizację VMware oraz najwyższej klasy komponenty: serwery Dell EMC, macierze NetApp zapewniające bezkompromisową: jakość , wydajność, bezpieczeństwo danych oraz zapewnia wysoką dostępność „HA” (High Availability).

IQ Cloud dzięki technologiom VMware: vCloud Director oraz NSX zapewnia możliwość zarządzania środowiskiem, w tym parametrami CPU/RAM/SSD oraz warstwa sieciową dając klientowi możliwość stworzenia Wirtualnego Centrum Danych.


Zalety chmury IQ Cloud

cloud-network

Skalowalność i zarządzanie


Zarządzasz i alokujesz zasoby swojej chmury w dowolnym i dogodnym dla Ciebie momencie, za pomocą prostego panelu Cloud Director.

time-left

Wysoka dostępność


Wysoką dostępność „HA” (High Availability) na poziomie 99,982% w skali roku. Brak single point of failure (SPOF), a także pełna redundancja oraz wysokie SLA zapewnią spokój działania Twojej firmy.

availbility

Wydajność i stabilność


Architektura chmury IQ Cloud została oparta o wysoko wydajne serwery Dell EMC, macierze Netapp, oraz rozwiązania sieciowe Juniper zapewniają wysoką wydajność chmury. 

Kompleksowość i wygoda


Wybierając IQ Cloud otrzymujesz kompleksowy produkt w jednym miejscu. Zapewniamy zarówno hardware jak i software, a to wszystko bez umów terminowych. 

Bezpieczeństwo


Chmura IQ Cloud umożliwia wykonywanie backupów, zgodnych z Twoim harmonogramem. Standardowe rozwiązania takie jak snapshoty, zarządzanie firewallem czy połączenia VPN są u nas w standardzie. 

Koszty pod kontrolą


W IQ oferujemy stały model rozliczania usługi, dzięki czemu koszty użytkowania chmury będą pod stałą kontrolą.

Moc obliczeniowa najwyższej klasy

Odkryj wyjątkową moc obliczeniową i wydajność, jaką oferuje nasza chmura publiczna, bazująca na innowacyjnych serwerach Dell. Znane z niezawodności serwery, gwarantują szybkość i efektywność obliczeniową na najwyższym poziomie. Dzięki zaawansowanym technologiom, nasza chmura publiczna z serwerami Dell jest synonimem niezrównanej wydajności, umożliwiającej płynne i efektywne realizowanie najbardziej złożonych zadań obliczeniowych. Wybierz nasze rozwiązanie i przekonaj się, jak technologia Dell może wzmacniać i przyspieszać Twoją działalność w świecie cyfrowym.

Niezawodne komponenty dyskowe

Nasza usługa chmury publicznej wykorzystuje macierz NetApp, aby zapewnić użytkownikom wyjątkową wydajność i niezawodność przechowywania danych. NetApp gwarantuje szybki, elastyczny i bezpieczny dostęp do danych, umożliwiając efektywne zarządzanie i analizę w czasie rzeczywistym. Dzięki tej technologii, nasza chmura publiczna oferuje rozwiązania dostosowane do najbardziej wymagających zadań obliczeniowych i potrzeb przechowywania.

Sieć najwyższej klasy

Technologia Juniper w naszej chmurze publicznej gwarantuje klientom zaawansowane rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i wydajności. Wykorzystanie innowacyjnych urządzeń Juniper umożliwia nie tylko optymalną ochronę danych przed cyber-zagrożeniami, ale również gwarantuje płynność i efektywność operacyjną. Dzięki skalowalności i inteligentnemu zarządzaniu ruchem sieciowym, klienci zyskują elastyczność niezbędną do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym.

Firewall i VPN godny zaufania

Nasza chmura publiczna jest zabezpieczona przez urządzenia Fortinet, zapewniające najwyższy standard ochrony danych. Fortinet to innowacyjne rozwiązania, które gwarantują real-time identyfikację i neutralizację zagrożeń, co sprawia, że Twoje dane i aplikacje są zawsze bezpieczne i dostępne. Skalowalność i elastyczność rozwiązań Fortinet umożliwiają szybkie adaptowanie się do zmieniających się warunków i wymogów bezpieczeństwa. Dzięki temu, nasza chmura publiczna nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby klienta, ale także jest przygotowana na przyszłe wyzwania w kontekście zabezpieczeń cyfrowych.

Pliki do pobrania

Dostawcy rozwiązań software

Software IQ Cloud

Dostawcy rozwiązań hardware


Hardware IQ Cloud

Napisz do nas! Przygotujemy rozwiązanie IQ Cloud dla Twojej firmy:

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest IQ PL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007725, NIP 583273621, REGON 192478853, kapitał zakładowy w wysokości 140.000,00 zł, e-mail: , tel.: +48 58 326 09 90 – 94 (Administrator).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Administrator informuje, że Państwa dane osobowej będą przetwarzane:

 • W celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
  1. dane będą przechowywane do czasu zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji
  2. podstawą przetwarzania danych wskazanych w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy i akty wykonawcze) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub (w przypadku współpracowników) Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji (w przypadku wyrażenia odrębnej zgody):
  1. dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata
  2. podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu ochrony przed roszczeniami:
  1. dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej niż 6 lat;
  2. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Państwa dane nie będą udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych przez prawo.

  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem). Udzieloną zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia do Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: .

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem wprowadzonych do formularza danych jest IQ PL spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007725, NIP 583273621, REGON 192478853, kapitał zakładowy w wysokości 140 000,00 zł, e-mail: , tel.: +48 58 326 09 90 – 94 (Administrator).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane:

 • W celu realizacji zgłoszenia nielegalnych treści:
  1. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem.  
 •   W formie logów w celu ochrony przed roszczeniami:
  1. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora;
  2. dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia zgłoszenia.

Dane nie będą udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów których dotyczy zgłoszenie (w uzasadnionych przypadkach) oraz podmiotów upoważnionych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności organów ścigania. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia, w tym udzielenia informacji dotyczącej jego przebiegu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądanie dotyczące danych osobowych możecie Państwo przekazać w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia do Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: .

INFORMATION REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

The administrator of the data entered in the form is IQ PL limited liability company with registered office in Gdańsk (80-298), 16 Geodetów Street, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register in the District Court Gdańsk - North in Gdańsk, VII Economic Department under the KRS number 0000007725, NIP 583273621, REGON 192478853, share capital of PLN 140,000.00, e-mail: , tel: +48 58 326 09 90 - 94 (Administrator).

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter GDPR), the Administrator informs that personal data will be processed:

 • In order to implement the notification of illegal content:
  1. the legal basis for the processing is Article 6(1)(c) of the GDPR, i.e. the processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
  2. data will be processed for a period of no more than 3 months from the end of communication with the controller,  
 •   In the form of logs to protect against claims:
  1. the basis for processing is Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. the controller's legitimate interest;
  2. data will be stored until the expiration of the period of limitation of claims under applicable law, but no longer than 2 years from the date of notification.

The data will not be made available by the Administrator to third parties, with the exception of entities to which the notification applies (in justified cases) and entities authorized by applicable laws, in particular law enforcement agencies.

Provision of your data is voluntary, but necessary for the execution of the application, including the provision of information on its progress.

You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data portability and the right to object to processing. You can make a request regarding your personal data at any time by sending a statement to the Administrator in writing or electronically.

If you consider that the processing of your personal data violates applicable regulations, you have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

Contact to the Data Protection Officer: .