IQ Cloud

Strona główna Oferta Usługi Cloud IQ Cloud
IQ Cloud Servers 2

IQ Cloud jest nowoczesną chmurą publiczną klasy Enterprise, gwarantującą wysoką dostępność oraz elastyczność, zapewniającą spokój i bezpieczeństwo Twojej firmy w każdym momencie.

Nasza chmura oparta jest o wirtualizację VMware oraz najwyższej klasy komponenty: serwery Dell EMC, macierze NetApp zapewniające bezkompromisową: jakość , wydajność, bezpieczeństwo danych oraz zapewnia wysoką dostępność „HA” (High Availability).

IQ Cloud dzięki technologiom VMware: vCloud Director oraz NSX zapewnia możliwość zarządzania środowiskiem, w tym parametrami CPU/RAM/SSD oraz warstwa sieciową dając klientowi możliwość stworzenia Wirtualnego Centrum Danych.


Zalety chmury IQ Cloud

cloud-network

Skalowalność i zarządzanie


Zarządzasz i alokujesz zasoby swojej chmury w dowolnym i dogodnym dla Ciebie momencie, za pomocą prostego panelu Cloud Director.

time-left

Wysoka dostępność


Wysoką dostępność „HA” (High Availability) na poziomie 99,982% w skali roku. Brak single point of failure (SPOF), a także pełna redundancja oraz wysokie SLA zapewnią spokój działania Twojej firmy.

availbility

Wydajność i stabilność


Architektura chmury IQ Cloud została oparta o wysoko wydajne serwery Dell EMC, macierze Netapp, oraz rozwiązania sieciowe Juniper zapewniają wysoką wydajność chmury. 

Kompleksowość i wygoda


Wybierając IQ Cloud otrzymujesz kompleksowy produkt w jednym miejscu. Zapewniamy zarówno hardware jak i software, a to wszystko bez umów terminowych. 

Bezpieczeństwo


Chmura IQ Cloud umożliwia wykonywanie backupów, zgodnych z Twoim harmonogramem. Standardowe rozwiązania takie jak snapshoty, zarządzanie firewallem czy połączenia VPN są u nas w standardzie. 

Koszty pod kontrolą


W IQ oferujemy stały model rozliczania usługi, dzięki czemu koszty użytkowania chmury będą pod stałą kontrolą.

Dostawcy rozwiązań hardware


Hardware IQ Cloud

Dostawcy rozwiązań software

Software IQ Cloud

Napisz do nas! Przygotujemy rozwiązanie IQ Cloud dla Twojej firmy:

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;