Miejsce na backup

Strona główna Oferta Usługi Miejsce na backup

Katastrofa wisi w powietrzu

Brak ciągłości działania może pozbawić Cię wielu nowych zamówień. Trwała utrata danych to realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania Twojej firmy. Wedle szacunkowych wyliczeń nawet 60% przedsiębiorstw, które straciły tzw. dane krytyczne, nie przetrwało na rynku kolejnych 6 miesięcy.

Zagrożenie czyha na każdym kroku! Ataki hakerskie mogą zablokować dostęp do istniejących backupów. Podobny efekt może przynieść awaria lub uszkodzenie repozytorium z kopiami zapasowymi. Do listy zagrożeń musisz także dopisać przypadkowe lub celowe usunięcie kopii przez pracownika oraz szereg innych zdarzeń losowych.

Nie da się przywrócić danych z kopii której się nie zrobiło.

Utrata danych w każdym przypadku wiąże się z poważnymi konsekwencjami, dlatego należy szczególnie zadbać o ich bezpieczeństwo. Klientom posiadającym wykupione w naszej firmie usługi kolokacji lub serwerów dedykowanych udostępniamy przestrzeń do magazynowania kopii zapasowych.

Wariant podstawowy: udostępnienie miejsca na współdzielonej macierzy dyskowej dla danych utrzymywanych w DC IQ.


On-Site

Off-Site

Miejsce przechowywania danych

Centrum Danych IQ, Gdańsk

Inna, oddalona o 10 km lokalizacja

Protokół udopstępnienia zasobu

FTP / SFTP / iSCSI

FTP / SFTP / iSCSI

Przepływność portu

do 1 Gbps

do 1 Gbps

Dyski o zwiększonej wytrzymałości do zastosowań NAS

Konfiguracja i uruchomienie oraz kontrola działania

Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji

Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji

Przywracanie danych

Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji

Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji

Limit transferu m-c

3000 GB dla każdych 100 GB pojemności

3000 GB dla każdych 100 GB pojemności

12,30
PLN/miesiąc brutto (10,00 PLN/miesiąc netto) za 100 GB poj. Zamów
24,60
PLN/miesiąc brutto (20,00 PLN/miesiąc netto) za 100 GB poj. Zamów
On-Site

Miejsce przechowywania danych

Centrum Danych IQ, Gdańsk

Protokół udopstępnienia zasobu

FTP / SFTP / iSCSI

Przepływność portu

do 1 Gbps

Dyski o zwiększonej wytrzymałości do zastosowań NAS

Konfiguracja i uruchomienie oraz kontrola działania

Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji

Przywracanie danych

Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji

Limit transferu m-c

3000 GB dla każdych 100 GB pojemności

12,30
PLN/miesiąc brutto (10,00 PLN/miesiąc netto) za 100 GB poj.

Off-Site

Miejsce przechowywania danych

Inna, oddalona o 10 km lokalizacjak

Protokół udopstępnienia zasobu

FTP / SFTP / iSCSI

Przepływność portu

do 1 Gbps

Czas reakcji na awarie sprzętową serwera - faktyczne podjęcie działań w trybie 24/7/365

Konfiguracja i uruchomienie oraz kontrola działania

Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji

Przywracanie danych

Po stronie klienta. Nie dotyczy serwerów z opcją administracji

Limit transferu m-c

3000 GB dla każdych 100 GB pojemności

24,60
PLN/miesiąc brutto (20,00 PLN/miesiąc netto) za 100 GB poj.

Kopia zapasowa to ostatnia deska ratunku dla Twojej firmy

Dla klientów, którzy korzystają z oferowanej przez nas usługi kolokacji lub serwerów dedykowanych udostępniamy przestrzeń do przechowywania kopii zapasowych. Dzięki szybkiej oraz zintegrowanej metodzie ich tworzenia i przywracania zyskujesz gwarancję stałego dostępu do danych.

Wybierz jeden z wariantów BaaS oferowanych przez IQ. Zadbaj o płynne działanie Twojej firmy, stały dostęp do jej zasobów i szybkie przywracanie danych po awarii.


Usługi powiązane

Wyślij zapytanie, skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów zamówienia

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;