Program partnerski

Strona główna
Banner

Program partnerski IQ dedykowany jest głównie branży IT

Twoja firma działa w obszarze outsorcingu IT, software houseów, e-commerce, agencji kreatywnych czy marketingowych? Program Partnerski IQ jest idealnym rozwiązaniem na zwiększenie Twoich dochodów!

Wiemy, jak ważne dla osiągnięcia wspólnego sukcesu biznesowego jest oparcie współpracy o relacje partnerskie. Z tego powodu stworzyliśmy nasz Program Partnerski. Jest on idealnym uzupełnieniem oferty IQ dla naszych partnerów biznesowych. Sprawdzone i bezpieczne usługi hostingowe dają możliwości zdobycia cyklicznych prowizji oraz atrakcyjnych rabatów.

Proponujemy współpracę:

- firmom, które chcą sprzedawać i zarządzać usługami hostingowymi swoich klientów pod własnym szyldem,

- firmom, które wolą polecać swoim klientom usługi IQ, samemu czerpiąc z tego zyski.

block

Usługi premium

W modelach IaaS (serwery dedykowane, kolokacja, Private/Hybrid Cloud) oraz PaaS (VPS Windows, VPS OpenVZ, VPS Cloud, Poczta PRO)

Usługi standard

Sprawny proces zamawiania i rozliczeń

Zalety programu partnerskiego IQ

 • Wysokie rabaty lub prowizję na nasze usługi
 • Prosty i jasny system rozliczeń
 • Rozszerzenie Twojej oferty o bezpieczne usługi Centrum Danych
 • Usługi hostingowe najwyższej jakości
 • Łatwy system poleceń naszych usług Twoim klientom
 • Pierwszeństwo w dostępie do nowości wprowadzanych do naszej oferty
 • Rabatami i prowizje w ramach Programu Partnerskiego
 • Wsparcie doświadczonych profesjonalistów w procesie sprzedaży
 • Zgłoszenia do BOK traktowane priorytetowo
 • Łatwe i intuicyjne zarządzanie kontami, zamówionymi w programie

Skontaktuj się z naszym ekspertem i zostań partnerem!

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;