Backup i replikacja

Strona główna Oferta Ciągłość działania Backup i replikacja danych

Backup i replikacja

W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie dane stanowią krwiobieg każdej organizacji, ich bezpieczeństwo i dostępność są kluczowe dla ciągłości działania i rozwoju biznesu. Nasza usługa replikacji backupu została zaprojektowana, aby zapewnić Twojej firmie spokój ducha, wiedząc, że dane są chronione, bezpieczne i zawsze dostępne, niezależnie od okoliczności.


Dlaczego replikacja backupu jest niezbędna?

W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, awarii sprzętu i ludzkich błędów, regularne tworzenie kopii zapasowych danych to fundament strategii każdej firmy. Jednak samo tworzenie backupów nie zawsze jest wystarczające – kluczowym elementem jest ich replikacja do bezpiecznej, zdalnej lokalizacji. To zapewnia dodatkową warstwę ochrony i umożliwia szybkie przywrócenie działalności po nieprzewidzianym zdarzeniu.

Backup w modelu IaaS umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych na zdalnych serwerach chmurowych, zapewniając elastyczność w skalowaniu zasobów w i wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zaawansowanym mechanizmom szyfrowania. Usługa ta oferuje szybkie przywracanie danych w przypadku awarii, minimalizując przestoje w działalności firmy. Jest to rozwiązanie kosztowo efektywne, idealne dla przedsiębiorstw potrzebujących niezawodnej ochrony danych bez inwestowania w własną infrastrukturę.
sync
Usługa backupu oparta na technologii Veeam Cloud Connect oferuje proste i bezpieczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji danych w chmurze, bez konieczności posiadania własnej infrastruktury zewnętrznej. Dzięki zintegrowanym funkcjom szyfrowania i automatyzacji, klienci mogą łatwo zarządzać i monitorować backupy swoich danych, zapewniając ochronę przed utratą danych i umożliwiając szybkie przywracanie w razie potrzeby. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które cenią sobie wysoką dostępność danych i chcą skorzystać z zaawansowanych technologii backupu przy minimalnym nakładzie zasobów.

Backup/replikacja IaaS

Oferujemy usługę replikacji backupu i replikacji w modelu IaaS, który obejmuje:

 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych: Regularne i automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych, co minimalizuje ryzyko utraty danych i obciążenie pracą administracyjną.
 • Szyfrowanie i bezpieczeństwo: Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa, stosując zaawansowane algorytmy szyfrowania zarówno podczas transmisji, jak i przechowywania danych.
 • Replikacja do bezpiecznej lokalizacji: Nasze centrum danych zapewnia niezawodność i dostępność danych, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i ścisłym procedurom bezpieczeństwa.
 • Elastyczność i skalowalność: Nasze rozwiązania są dostosowane do potrzeb każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży, oferując elastyczność w konfiguracji i skalowalność zasobów.
 • Wsparcie i doradztwo: Nasi eksperci są dostępni, aby pomóc Ci w każdym etapie wdrażania usługi.

Veeam Cloud Connect

Usługa backupu i replikacji oparta o technologię Veeam Cloud Connect to kompleksowe rozwiązanie zapewniające nie tylko bezpieczne i efektywne tworzenie kopii zapasowych oraz replikację danych w chmurze, ale również umożliwia klientom pełne zarządzanie procesem backupu z ich własnych lokalizacji. Oferuje to niezrównaną elastyczność i kontrolę nad ochroną danych, z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb biznesowych.

Nasza infrastruktura Data Center gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności, wspierane przez doświadczonych specjalistów dostępnych 24/7/365, co zapewnia ciągłość operacyjną i szybką reakcję na ewentualne problemy. Zabezpieczenia fizyczne, w tym kontrola dostępu, monitoring i systemy przeciwpożarowe, chronią przed nieautoryzowanym dostępem i innymi zagrożeniami fizycznymi, zapewniając ochronę na najwyższym poziomie.

VPN (Virtual Private Network) umożliwia bezpieczne połączenie między infrastrukturą klienta a chmurą, co stanowi dodatkową warstwę ochrony danych przesyłanych przez internet. Dzięki temu usługa jest odporna na szereg zagrożeń, takich jak utrata dostępu do internetu, sieci, zasilania, a także ataki sieciowe i hackerskie. Klienci mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że ich dane są chronione przez zaawansowane technologie i najlepsze praktyki w branży, niezależnie od występujących wyzwań.

Zacznij chronić swoje dane już dziś

Nie czekaj na nieprzewidziane zdarzenie, które może zagrozić Twoim danym i działalności. Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci zabezpieczyć przyszłość Twojej firmy. Razem zbudujemy solidną fundament pod bezpieczną i prosperującą przyszłość Twoich danych.

Referencje

Gold Finance

Gold Finance to jeden z największych pośredników finansowych w Polsce. Posiadamy oddziały rozsiane po całym kraju, przez co bardzo ważne jest dla nas prawidłowe i bezpieczne przesyłanie informacji mailowych, oraz stały dostęp do naszych witryn, który zapewnia nam IQ PL. Współpracę z Centrum Danych IQ PL rozpoczęliśmy w 2021 r. gdyż zależało nam na partnerze biznesowym, który przykłada najwyższą wagę do jakości obsługi oraz bezpieczeństwa przechowywanych danych. Mogliśmy się o tym przekonać już na etapie migracji naszych środowiska do tej firmy. Wszystko przebiegło sprawnie oraz po naszej myśli. Wybór oferty był poprzedzony sumiennym audytem zapotrzebowania jakie mamy a następnie profesjonalnym doradztwem sprzętowym. Obecnie korzystamy z usługi poczta Pro oraz z serwera dedykowanego z opieką administracyjną, stałym monitoringiem i wykonywanym backupem i jesteśmy zadowoleni z tych usług. Rekomendujemy Data Center IQ PL do współpracy.

Gold Finance
Gold Finance

Skontaktuj się z nami

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest IQ PL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007725, NIP 583273621, REGON 192478853, kapitał zakładowy w wysokości 140.000,00 zł, e-mail: , tel.: +48 58 326 09 90 – 94 (Administrator).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Administrator informuje, że Państwa dane osobowej będą przetwarzane:

 • W celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
  1. dane będą przechowywane do czasu zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji
  2. podstawą przetwarzania danych wskazanych w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy i akty wykonawcze) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub (w przypadku współpracowników) Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji (w przypadku wyrażenia odrębnej zgody):
  1. dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata
  2. podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu ochrony przed roszczeniami:
  1. dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej niż 6 lat;
  2. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Państwa dane nie będą udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych przez prawo.

  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem). Udzieloną zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia do Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: .

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem wprowadzonych do formularza danych jest IQ PL spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007725, NIP 583273621, REGON 192478853, kapitał zakładowy w wysokości 140 000,00 zł, e-mail: , tel.: +48 58 326 09 90 – 94 (Administrator).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane:

 • W celu realizacji zgłoszenia nielegalnych treści:
  1. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem.  
 •   W formie logów w celu ochrony przed roszczeniami:
  1. podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora;
  2. dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia zgłoszenia.

Dane nie będą udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów których dotyczy zgłoszenie (w uzasadnionych przypadkach) oraz podmiotów upoważnionych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności organów ścigania. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia, w tym udzielenia informacji dotyczącej jego przebiegu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądanie dotyczące danych osobowych możecie Państwo przekazać w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia do Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: .

INFORMATION REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

The administrator of the data entered in the form is IQ PL limited liability company with registered office in Gdańsk (80-298), 16 Geodetów Street, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register in the District Court Gdańsk - North in Gdańsk, VII Economic Department under the KRS number 0000007725, NIP 583273621, REGON 192478853, share capital of PLN 140,000.00, e-mail: , tel: +48 58 326 09 90 - 94 (Administrator).

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter GDPR), the Administrator informs that personal data will be processed:

 • In order to implement the notification of illegal content:
  1. the legal basis for the processing is Article 6(1)(c) of the GDPR, i.e. the processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
  2. data will be processed for a period of no more than 3 months from the end of communication with the controller,  
 •   In the form of logs to protect against claims:
  1. the basis for processing is Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. the controller's legitimate interest;
  2. data will be stored until the expiration of the period of limitation of claims under applicable law, but no longer than 2 years from the date of notification.

The data will not be made available by the Administrator to third parties, with the exception of entities to which the notification applies (in justified cases) and entities authorized by applicable laws, in particular law enforcement agencies.

Provision of your data is voluntary, but necessary for the execution of the application, including the provision of information on its progress.

You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to data portability and the right to object to processing. You can make a request regarding your personal data at any time by sending a statement to the Administrator in writing or electronically.

If you consider that the processing of your personal data violates applicable regulations, you have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

Contact to the Data Protection Officer: .