Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Referencje

Cinema City Poland, należy do grupy Cineworld, która jest jedną z największych sieci na rynku rozrywki w Europie i Izraelu.

Firma IQ PL terminowo i profesjonalnie wywiązuje się z obowiązków (...) przy zachowaniu wzorowej jakości usług. (...) Podczas wieloletniej współpracy firma IQ PL wzorowo spełnia rygorystyczne wymogi stawiane naszym partnerom i dostawcom (...) Ponadto firma IQ PL wykazuje się wysokim poziomem inicjatywy (...) oraz wielokrotnie wykazała sie głębokim zrozumieniem naszych potrzeb oraz specyfiki naszego biznesu. (...)

POBIERZ REFERENCJE NASZA WSPÓŁPRACA
Spółka OPGK Rzeszów S.A. jest firmą o ugruntowanej pozycji w branży, w pełni profesjonalną i utożsamianą z wysokim standardem świadczonych usług.

Współpracę z IQ PL nawiązaliśmy w 2014 r. dzięki pozytywnym rekomendacjom IQ PL jako sprawdzonego dostawcy usług. Do IQ PL migrowaliśmy blisko 1500 skrzynek pocztowych - proces migracji przy wsparciu pracowników IQ PL odbył się bardzo sprawnie. Obecnie na serwerach utrzymujemy ponad 2000 skrzynek mailowych. (...) Polecamy IQ PL wszystkim dla których liczy się niezawodność.

POBIERZ REFERENCJE
Grupa Kambit.pl została powołana do życia w 2001 roku.

(...) Zawsze możemy liczyć na wsparcie w procesie migracji poczty naszych klientów - nawet hurtowe przenoszenie skrzynek nie stanowi problemu. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom technologicznym takim jak autorski klaster pocztowy HA - mamy zapewnioną wysoką dostępność usług na poziomie 99,95%. (...)

POBIERZ REFERENCJE
OKNOPLAST to międzynarodowa firma, należąca do ścisłej czołówki producentów okien i drzwi z PVC w Europie.

(...) Na współpracę z firmą IQ PL zdecydowaliśmy się ze względu na nieszablonowe podejście do naszych potrzeb w zakresie obsługi poczty elektronicznej. Nasze skrzynki wymagały dużej pojemności niedostępnej w standardowych ofertach. Od IQ PL otrzymaliśmy bezkonkurencyjną ofertę pod względem technicznym oraz finansowym. (...) Polecamy IQ PL jako sprawdzonego dostawcę usług poczty elektronicznej. (...)

POBIERZ REFERENCJE

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;