Disaster Recovery

Strona główna Oferta Usługi zarządzane Disaster recovery

Ciągłość działania firmy

Nieoczekiwana przerwa w działaniu sklepu internetowego lub narzędzi wykorzystywanych w Twojej firmie może mieć realny wpływ na jej wynik finansowy. Brak zasilania, awaria sprzętu lub działanie tzw. siły wyższej wstrzymuje funkcjonowanie całej infrastruktury oraz prowadzi do trwałej utraty danych. To w prosty sposób rzutuje na wizerunek firmy i może skutecznie zniechęcić klientów do korzystania z jej usług. Każda minuta i godzina bez dostępu do danych sprawi, że pozostaniesz w tyle za konkurencją.


Zapewnienie stabilności infrastruktury i ciągłości działania firmy może okazać się dla Ciebie trudnym zadaniem. Pomożemy Ci sprostać temu wyzwaniu!

Schemat działania firmy

Nasze podejście

Analizujemy potencjalne ryzyka i na tej podstawie wybieramy opcje zabezpieczeń, które będą optymalne dla Twojej infrastruktury. Chronimy Twoje zasoby przed zdarzeniami standardowymi oraz niestandardowymi sytuacjami, jak ewakuacja czy działanie siły wyższej.


Zapewniamy maksymalny poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu optymalizacji kosztowej. Gwarantujemy szybką reakcję, dzięki której Twoja firma zachowuje ciągłość działania.


Rozwiązania

availbility

High Availability

Zapewniamy Twojej firmie wysoką dostępność zasobów i minimalizację ryzyka. Taki stan możemy osiągnąć, stosując sprzęt renomowanych producentów oraz klastry serwerów działające w konfiguracji „active-active” lub „active-passive”. Ponadto zapewniamy redundancję podzespołów sprzętu, łączy internetowych oraz prądu, a także wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego.


Dzięki temu wszystkie usługi są zabezpieczone na wypadek standardowych problemów i zdarzeń. Stworzenie „na własną rękę” takiego poziomu ochrony byłoby dla Twojej firmy zbyt kosztowne i czasochłonne.

disaster

Disaster Recovery

Pomożemy Twojej firmie przygotować się na wypadek niestandardowych problemów. W tym celu udostępnimy zapasową infrastrukturę, która działa zupełnie niezależnie. Jej umiejscowienie sprawia, że zdarzenia prowadzące do wyłączenia Twojej głównej lokalizacji nie zagrażają zapasowemu Data Center. Niezależnie od tego co się stanie w siedzibie Twojej firmy, będziesz miał możliwość płynnej i nieprzerwanej pracy.


Decyzja o przepięciu na zapasowe centrum danych zawsze jest podejmowana w oparciu o ustalony wcześniej próg tolerancji Twojej firmy na straty. W momencie, gdy zostanie przekroczony, uruchamiamy zapasową infrastrukturę.

Klasyfikacja Disaster Recovery

DR Complex


DR ComplexW przypadku kiedy IQ jest podstawową lokalizacją przechowywania danych stosuje się usługi HA w Centrum Danych 1 IQ oraz usługę DR w Centrum Danych 2 IQ (tu także stosowane są zabezpieczenia aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów w czasie pracy po Centrum Danych 2 IQ przełączeniu).

DR Remote


DR RemoteJesli na codzień dane przetwarzane są w Centrum Danych Klienta usługa DR wraz z HA jest świadczona przez Centrum Danych 1 IQ bo jest ono faktycznie zapasowym centrum danych (DRC) dla Twojej firmy.

Współdzielone Disaster Recovery

Biorąc pod uwagę małe ryzyko wystąpienia u wszystkich klientów nagłego zapotrzebowania na przełączenie do zapasowego centrum danych (DRC), moc obliczeniowa infrastruktury może być dużo mniejsza niż suma wymagań wszystkich klientów, ale musi być większa niż ich realne zapotrzebowanie. Dzięki temu cena usługi współdzielonego DR jest atrakcyjna także dla mniejszych firm. IQ zapewnia dostępność odpowiednich zasobów w stałym abonamencie.

mapa usługi współdzielonego Disaster Recovery

Disaster Recovery z chmurą MS Azure

IQ będąc partnerem firmy Microsoft rozszerza możliwości niezawodnego działania Twoich zasobów, poprzez wykorzystanie między innymi rozwiązań - dostepnych w chmurze MS Azure - ASR (Azure Site Recovery). Rozwiązanie wspiera replikację serwerów dedykowanych, maszyn wirtualnych VMware oraz Hyper-V.

W rozwiązaniu ASR to Azure Twoje maszyny wirtualne działające w Centrum Danych 1 IQ PL replikowane są do chmury MS Azure. W razie wystąpienia niestandardowego wydarzenia w Centrum Danych 1 IQ PL, Twoje maszyny wirtualne zostaną uruchomione w chmurze MS Azure.

IQ Disaster Recovery MS Azure

ASR To Customer-owned Sites w przeciwieństwie do ASR to Azure nie wysyła Twoich danych do MS Azure. ASR To Customer-owned Sites kontroluje głównie poprawne wykonanie się replikacji Twoich maszyn wirtualnych do zapasowego centrum danych (DRC). W przypadku wystąpienia niestandardowego zdarzenia w Centrum Danych 1 IQ lub Centrum Danych Klienta Twoje dane są nadal przetwarzane w ściśle określonych miejscach (Centrum Danych 1 IQ lub Centrum Danych 2 IQ).

Disaster Recovery MS Azure Expanded

Veeam DR

Używając produktów do replikacji oraz kopii bezpieczeństwa firmy Veeam (Veeam Backup & Replication) w Twojej firmie, błyskawicznie uruchomisz replikację swoich danych do Centrum Danych 1 IQ. Dzięki Veeam Cloud Connect działającemu po stronie IQ integracja systemów jest szybka i łatwa. Firma Veeam jest wiodącym producentem oprogramowania kopii bezpieczeństwa, replikacji i dostępności danych. Rozwiązanie posiada wiele opcji optymalizujących proces replikacji i wdrożenia DR, wspiera replikację maszyn wirtualnych Hyper-V oraz WMware.

Schemat Veeam DR

Hyper-V replica i Replikacja VMware

Replikacja na poziomie wirtualizatorów Hyper-V i WMware pozwala na replikowanie i uruchamianie maszyn wirtualnych w zapasowym centrum danych (DRC) minimalnym nakładem środków. Twoje maszyny wirtualne Hyper-V replikowane są z częstotliwością 30 sekund lub 5 minut lub 15 minut. WMware umożliwia ustawienie częstotliwości replikacji w zakresie od 5 minut do 24 godzin. Przyjęcie replikowanych maszyn wirtualnych przez IQ wymaga połączenia i skonfigurowania serwerów na których działa wirtualizator Hyper-V lub WMware.

Schemat Hyper-V replica i Replikacja VMware

Replikacja Storage

Macierze dyskowe NetApp stosowane przez IQ posiadają rozbudowane funkcje replikacji. Dzięki temu Twoje dane są natychmiastowo dostępne w zapasowym centrum danych (DRC). Dane replikowane przez macierz, podłączyć można do serwerów przetwarzających za pomocą NFS, iSCSI oraz CIFS.

Case Study

Dariusz Kózka, CIO / Librus

Nowoczesność i wysoka klasa rozwiązań, jakie oferujemy dla szkół i samorządów na terenie całego kraju, wymaga pełnej skalowalności, możliwości indywidualnej konfiguracji serwerów oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zapoczątkowana w 2009 roku współpraca z IQ PL stworzyła nam optymalne warunki do systematycznej rozbudowy naszego środowiska. Kompleksowa obsługa w zakresie administracji oraz profesjonalne doradztwo daje nam poczucie bezpieczeństwa i pozwala na harmonijny rozwój oferowanych usług

Dariusz Kózka
CIO / Librus
Dariusz Kózka, CIO / Librus
gain1

Co zyska Twoja firma?

  • Ciągłość działania świadczonych usług
  • Przewagę nad konkurencją
  • Zaufanie klientów
gain2

Co zyskają Twoi pracownicy?

  • Stały dostęp do systemów
  • Wygodę i zwiększoną wydajność wykonywanej pracy
  • Satysfakcję z narzędzi do pracy
gain3

Co zyskają Twoi klienci?

  • Spokój i bezpieczeństwo
  • Stały dostęp do swoich usług
  • Zaufanie użytkowników

Usługi powiązane

Potrzebujesz konsultacji?