Certyfikaty Data Center

Strona główna Data Center Certyfikaty

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych opiera się przede wszystkim na infrastrukturze, technologii, doświadczonym zespole oraz stosowaniu norm określanych przez niezależne organizacje certyfikujące. IQ Data Center posiadamy szereg certyfikatów i akredytacji, które świadczą o naszym nieustannym zaangażowaniu w jakość i bezpieczeństwo. Nasze certyfikaty ISO 27001 i ISO 9001 to znak, że procesy zarządzania bezpieczeństwem i jakością są u nas na najwyższym poziomie. Certyfikacja PCI DSS dodatkowo potwierdza, że jesteśmy godnym zaufania partnerem w obszarze bezpiecznego przetwarzania i przechowywania danych płatniczych. Dopełnieniem jest zgodność z wymogami GDPR, co zapewnia naszym klientom pewność, że ich dane są przetwarzane z pełnym poszanowaniem ich prywatności.

Dodatkowo, nasze centrum danych oznaczone jest certyfikatem 100% ECO, co oznacza, że zobowiązujemy się do działań proekologicznych, minimalizujących nasz wpływ na środowisko, a energia elektryczna którą zasila nasze Data Center jest pozyskiwania w 100% z odnawialnych źródeł energii. 

W praktyce, posiadanie certyfikatów oznacza, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić naszym klientom spokój ducha. Mogą być oni pewni, że ich dane są chronione na wiele różnych sposobów, zgodnie z najnowszymi i najbardziej zaawansowanymi standardami branżowymi. To nie tylko potwierdzenie naszej wiarygodności, ale również gwarancja, że wybierając nasze usługi, wybierasz jedno z najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych miejsc dla swoich danych.

Certyfikaty

W IQ funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, który pozwala na działanie zgodne ze wszystkimi wymogami norm ISO 27001, ISO 9001, PCI DSS oraz GDPR.

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2013

  IQ PL Sp. z o.o. uzyskało certyfikat ISO 27001:2013 potwierdzający jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. Certyfikat potwierdza spełnienie wymagań technicznych, personalnych, organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji następujących usług: hosting, serwery dedykowane, kolokacja, cloud, zarządzanie i administracja usługami.

 • System zarządzania jakością ISO 9001:2015

  Certyfikat potwierdzający spełnienie norm określających wymagania systemu zarządzania jakością. IQ uzyskało ten certyfikat w zakresie następujących usług: hosting, serwery dedykowane, kolokacja, cloud, zarządzanie i administracja usługami.

 • Payment Card Industry Data Security Standard

  Payment Card Industry Data Security Standard

  PCI DSS to norma bezpieczeństwa potwierdzająca najwyższy i spójny poziom bezpieczeństwa dla Data Center w których przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych w zakresie usługi kolokacji.

 • Zgodność z GDPR (RODO)

  Zgodność z GDPR (RODO)

  GDPR reguluje m. in. w jaki sposób można przetwarzać dane osobowe. W IQ nie tylko starannie wdrożyliśmy wymagania GDPR, ale również powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.

 • Certyfikat IQ Eco

  100% Zielonej Energii z OZE

  Certyfikat potwierdzający użycie 100% energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii (OZE), przez Centrum danych IQ w 2022 roku.

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;