Certyfikaty Data Center

Strona główna Data Center Certyfikaty

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych opiera się przede wszystkim na infrastrukturze, technologii, doświadczonym zespole oraz stosowaniu norm określanych przez niezależne organizacje certyfikujące. IQ Data Center posiadamy szereg certyfikatów i akredytacji, które świadczą o naszym nieustannym zaangażowaniu w jakość i bezpieczeństwo. Nasze certyfikaty ISO 27001 i ISO 9001 to znak, że procesy zarządzania bezpieczeństwem i jakością są u nas na najwyższym poziomie. Certyfikacja PCI DSS dodatkowo potwierdza, że jesteśmy godnym zaufania partnerem w obszarze bezpiecznego przetwarzania i przechowywania danych płatniczych. Dopełnieniem jest zgodność z wymogami GDPR, co zapewnia naszym klientom pewność, że ich dane są przetwarzane z pełnym poszanowaniem ich prywatności.

Dodatkowo, nasze centrum danych oznaczone jest certyfikatem 100% ECO, co oznacza, że zobowiązujemy się do działań proekologicznych, minimalizujących nasz wpływ na środowisko, a energia elektryczna którą zasila nasze Data Center jest pozyskiwania w 100% z odnawialnych źródeł energii. 

W praktyce, posiadanie certyfikatów oznacza, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić naszym klientom spokój ducha. Mogą być oni pewni, że ich dane są chronione na wiele różnych sposobów, zgodnie z najnowszymi i najbardziej zaawansowanymi standardami branżowymi. To nie tylko potwierdzenie naszej wiarygodności, ale również gwarancja, że wybierając nasze usługi, wybierasz jedno z najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych miejsc dla swoich danych.

Certyfikaty

W IQ funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, który pozwala na działanie zgodne ze wszystkimi wymogami norm ISO 27001, ISO 9001, PCI DSS oraz GDPR.

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2013

  IQ PL Sp. z o.o. uzyskało certyfikat ISO 27001:2013 potwierdzający jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. Certyfikat potwierdza spełnienie wymagań technicznych, personalnych, organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji następujących usług: hosting, serwery dedykowane, kolokacja, cloud, zarządzanie i administracja usługami.

 • System zarządzania jakością ISO 9001:2015

  Certyfikat potwierdzający spełnienie norm określających wymagania systemu zarządzania jakością. IQ uzyskało ten certyfikat w zakresie następujących usług: hosting, serwery dedykowane, kolokacja, cloud, zarządzanie i administracja usługami.

 • Payment Card Industry Data Security Standard

  Payment Card Industry Data Security Standard

  PCI DSS to norma bezpieczeństwa potwierdzająca najwyższy i spójny poziom bezpieczeństwa dla Data Center w których przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych w zakresie usługi kolokacji.

 • Zgodność z GDPR (RODO)

  Zgodność z GDPR (RODO)

  GDPR reguluje m. in. w jaki sposób można przetwarzać dane osobowe. W IQ nie tylko starannie wdrożyliśmy wymagania GDPR, ale również powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.

 • Certyfikat IQ Eco

  100% Zielonej Energii z OZE

  Certyfikat potwierdzający użycie 100% energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii (OZE), przez Centrum danych IQ w 2022 roku.

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest IQ PL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007725, NIP 583273621, REGON 192478853, kapitał zakładowy w wysokości 140.000,00 zł, e-mail: , tel.: +48 58 326 09 90 – 94 (Administrator).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Administrator informuje, że Państwa dane osobowej będą przetwarzane:

 • W celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
  1. dane będą przechowywane do czasu zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji
  2. podstawą przetwarzania danych wskazanych w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy i akty wykonawcze) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub (w przypadku współpracowników) Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji (w przypadku wyrażenia odrębnej zgody):
  1. dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata
  2. podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • W celu ochrony przed roszczeniami:
  1. dane będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej niż 6 lat;
  2. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Państwa dane nie będą udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych przez prawo.

  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem). Udzieloną zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia do Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: ">.