Migracja

Strona główna Oferta Usługi zarządzane Migracja

Bezpieczne przeniesienie danych

Możliwe komplikacje wynikające z przeniesienia danych zniechęcają Cię do zmiany usługodawcy? Korzystając z naszych usług, zyskujesz gwarancję bezpiecznej migracji danych. Zapewnimy ciągłość działania całej infrastruktury IT w Twojej firmie. Dzięki temu nawet nie odczujesz momentu przeniesienia zasobów na serwery IQ.

Nasi specjaliści przeprowadzą audyt źródłowego systemu oraz struktury danych. Jeszcze przed ostatecznym przeniesieniem uruchomimy wszystkie zasoby w trybie testowym. Dzięki temu będziesz mógł sprawdzić, czy wszystkie elementy infrastruktury działają w sposób prawidłowy. Po weryfikacji funkcjonowania Twoich stron i aplikacji dokonujemy finalnej migracji danych.

Wybierz zakres migracji, a my wycenimy koszty przeniesienia Twoich zasobów. Postaw na szybką, bezpieczną i kompleksową migrację danych.

Migracja prostych stron

Przenieś firmową pocztę, sklep, blog, forum oraz inne strony oparte na PHP i MySQL.

Migracja skomplikowanych środowisk

Przenieś rozbudowane środowiska złożone z tysięcy skrzynek pocztowych oraz wielu serwerów.

Pliki do pobrania

Skontaktuj się z nami, przeniesiemy Twoje dane szybko i bezpiecznie!

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;