Prace serwisowe w nocy z 26 na 27 kwietnia

Informujemy, że z piątku na sobotę, w godzinach 23:00-2:00 będą przeprowadzane planowane prace serwisowe na infrastrukturze obsługującej panel klienta, panel zarządzania serwerami wirtualnymi oraz pocztę webową. W związku z powyższym w trakcie przeprowadzanych prac będą występować przerwy w dostępie do adresów: panel.iq.pl, panelklienta.iq.pl oraz poczta.iq.pl.

Podziel się: