Prace konserwacyjne w nocy z 16.04.2015 na 17.04.2015

Informujemy, że w nocy z 16.04.2015 na 17.04.2015 w godzinach 00:00-04:00 wystąpi przerwa w dostępie do następujących usług: phpPgAdmin ( https://phppgadm.iq.pl ), program pocztowy Roundcube ( https://roundcube.iq.pl ), usługa SSH dla serwerów wirtualnych. Przerwa w dostępie do usług będzie spowodowana realizacją zaplanowanych na ten czas prac konserwacyjnych i potrwa do 4 godzin.
Podziel się: