Logi poczty dostępne w panelu administracyjnym

Informujemy, iż umożliwiliśmy monitorowanie procesu przetwarzania wiadomości oraz logowań na skrzynki danej domeny (smtp oraz imap/pop3), za pośrednictwem panelu administracyjnego serwera.

Dzięki nim mogą Państwo w czasie rzeczywistym sprawdzać doręczanie, odbiór wiadomości oraz wszelkie operacje wykonane przez każdego użytkownika na danym koncie.

Zobacz jak sprawdzić logi pocztowe: http://to.iq.pl/logipoczty