Inne sprzęty

Strona główna

Ciągły i bezpieczny dostęp do danych

Macierze dyskowe i urządzenia sieciowe klasy enterprise


Dodatkowa infrastruktura

Dla wymagających klientów oferujemy dzierżawę dedykowanych komponentów do budowy kompletnej infrastruktury IT (dedykowane sieci LAN / SAN, zabezpieczenia infrastruktury, storage).Urządzenia sieciowe Juniper Network

Firma Juniper to dostawca najlepszych rozwiązań sieciowych dla firm małych jak i dużych. Jeśli wymagana jest sieć która zapewni stabilność i bezpieczeństwo aplikacjom, transakcjom i usługom to najlepszym wyborem jest właśnie Juniper.

SWITCHE JUNIPER EX

Dostępne modele:

 • EX 3300
 • EX 4300
 • EX 4550
 • EX 4600

FIREWALL / VPN SRX

Dostępne modele:

 • vSRX Virtual Firewall
 • SRX 100
 • SRX 240
 • SRX 300
 • SRX 1500

Macierze SAN / NAS z obsługą protokołów:
iSCSI / NFS / CIFS / SMB 3.0 oraz FC

Macierze wiodących producentów Dell i NetApp wyposażone są w redundante kontolery, dyski SAS / SATA oraz dyski SSD (linia ALL SSD). Zapewniają wysoką dostępność, wydajność i bezpieczeństwo nawet najbardziej wymagającym klientom.

DELL

Dostępne modele:

 • DELL SC 4020 
   (iSCSI, FC)

NETAPP

Dostępne modele:

 • NetApp FAS 2552
 • NetApp FAS 26xx
  (NFS, CIFS, SMB 3.0, FC)

Szukasz indywidualnych rozwiązań? Dopasujemy się do Twoich potrzeb!

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;