DRUPAL - uwaga krytyczna luka

UWAGA - Użytkownicy Drupala!
Informujemy o pojawieniu się krytycznej luki bezpieczeństwa w systemie CMS Drupal. Luka pozwala na nieautoryzowane uzyskanie dostępu do bazy danych i wykonanie dowolnego polecenia. Aby zabezpieczyć się przed włamaniem należy bezzwłocznie zastosować łatkę: podmienić linię kodu w pliku: includes/database/database.inc, zgodnie z instrukcją

Szczegóły dotyczące podatności - opis i proponowane rozwiązania
Podziel się: