Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Informacje ogólne Jak interpretować statystyki serwisu?

Statystyki dla serwisów WWW tworzone są raz na dobę (około godziny 6.30 rano). Budowane są na podstawie logów serwera WWW, oraz zgromadzonych wcześniej danych.

Najważniejsze pojęcia:

Wizyta - odwiedzenie serwisu z jednego adresu IP (system zakłada, że jedna wizyta trwa nie więcej jak 15 minut). Gdy osoba odwiedzająca stronę przebywa na niej dłużej, jak przez 15 minut, zliczane jest to jako dwie wizyty. Jeśli z jednego adresu IP w tym samym czasie wejdą na stronę np. dwie, czy trzy osoby i będą przebywać na niej krócej niż przez 15 minut, zostanie to zliczone jako jedna wizyta
Lokalizacja - adres IP, z którego połączono się z serwisem.

 

Opis kolumn:

Wywołania - liczba wyświetleń stron (ile razy pobrano z serwera różne strony)
Pliki - liczba pobranych z serwera plików (pliki html, obrazki, inne)
Strony - liczba wyświetlonych stron (ile różnych stron odwiedzano)
Wizyty - ilość wizyt (patrz najważniejsze pojęcia)
Lokalizacje - ilość lokalizacji (patrz najważniejsze pojęcia)
KB - ilość pobranych danych, w kilobajtach.

 

Opis raportów w szczegółowej statystyce miesięcznej:

Statystyka w miesiącu X - podsumowanie statystyk dla z danego miesiąca
Wywołania według kodu odpowiedzi - ilość wywołań zakończonych określonym kodem ze strony serwera.
Dzienne użytkowanie - informacje o pobraniach w poszczególnych dniach bieżącego miesiąca.
Godzinne użycie - informacje o pobraniach w poszczególnych godzinach dni (podsumowuje konkretne godziny w ciągu wszystkich dni)
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... URLi - - statystyka najczęściej pobieranych z serwera plików sortowane według ilości odwiedzin.
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... wg KB - j.w. - sortowane według sumy wielkości ściąganych plików
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... stron wejściowych - od jakich stron najczęściej użytkownicy rozpoczynają oglądanie serwisu
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... stron wyjściowych - na jakich stronach użytkownicy najczęściej kończą zwiedzanie serwisu
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... lokalizacji - skąd najczęściej łączono się z naszym serwisem (z jakiego IP/domeny), według ilości wejść
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... lokalizacji wg KB - j.w. według ilości pobranych kilobajtów
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... odnośników - z jakich odnośników (z innych stron) najczęściej następowały odwołania do serwisu
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... szukanych ciągów znaków - z jakich szukanych wyrażeń w wyszukiwarkach sieciowych najczęściej wchodzono na strony serwisu
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... przeglądarek - jakimi przeglądarkami najczęściej oglądano serwis
Pierwsze ... z ogólnej liczby ... krajów - z jakich krajów najczęściej oglądano serwis

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;