Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Certyfikaty SSL Certyfikat SSL Lets Encrypt

Certyfikaty SSL Let's Encrypt są darmowymi certyfikatami dostarczanymi przez podmiot trzeci, niepowiązany z firmą IQ.PL. W związku z tym nie gwarantujemy poprawności ani ciągłości ich funkcjonowania a ewentualne problemy nie będą analizowane przez pracowników naszej firmy. Darmowe certyfikaty SSL Let's Encrypt należy używać w celach testowych. Aby zabezpieczyć strony produkcyjne zalecamy używanie płatnych certyfikatów wystawianych przez podmioty gwarantujące poprawność i ciągłość ich funkcjonowania. Takie cartyfikaty mogą Państwo zakupić za naszym pośrednictwem składając zamówienie na stronie: https://www.iq.pl/oferta/certyfikaty-ssl/
Po zainstalowaniu certyfikatu panel IQ.PL będzie automatuycznie przeprowadzał jego ponowne instalacje po zakonczeniu okresu na który certyfikat był wcześniej wystawiany ale należy pamiętać, że sam wystawca nie daje gwarancji, że nie zaprzestanie świadczenia usługi wystawiania certyfikatów. Przed zainstalowaniem darmowego certyfikatu SSL Let's Encrypt proszę zapoznać się z limitami narzuconymi przez wystawcę: https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/

 

UWAGA! Żeby móc zainstalować darmowy certyfikat SSL Let's Encrypt domena dla której jest instalowany musi być utrzymywana na serwerach DNS IQ.PL


Aby zainstalować darmowy certyfikat SSL Let's Encrypt należy zalogować się do panelu zarządzania serwerem: https://www.iq.pl/logowanie/panel-administracyjny/ a następnie postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Wejdź w zakładę Strony www -> Lista stron.
2. Odszukaj stronę dla której chcesz zainstalować certyfikat SSL Let's Encrypt i kliknij w przycisk "więcej" przy tej stronie.

Lista stron

3. Wciśniej przycisk "Zainstaluj darmowy certyfikat SSL Let's Encrypt"

Button lets encrypt

4. Zatwierdź instalację przysikiem "Dalej". Jeśli do strony jest przypisany adres IP nie obsługujący certyfikatów SSL to otrzymasz informację na jaki adres IP zostanie zmieniony adres strony.
UWAGA! jeśli zmianie ulegnie adres IP strony to należy zmienić równieć rekord A w ustawniach domeny tak aby wskazywał na ten sam adres. Proszę pamiętać, że wszelkie zmiany w ustawieniach DNS strony wymagają czasu na rozpropagowanie się w sieci a przez ten czas strona może być niedostępna. Taka propagacja może trwać do 72 godzin ale w ciągu 6-8 godzin znaczna większość urządzeń w sieci powinna już odnotować zmiany.

Dalej

5. Jeśli na liście stron pojawił się duplikat strony z symbolem kłódki oznacza to, że instalacja została przeprowadzona.

Gotowe

UWAGA! Usunięcie strony z listy stron usunie także certyfikat. Podobnie jeśli w ustawieniach strony zostanie usunięta domena.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;