Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Polecenia SSH Pozostałe polecenia:less, ls, pwd, stat

less to polecenie które wyświetla na ekranie zawartość pliku.

SKŁADNIA

less plik

ARGUMENTY

plik - podajemy ścieżkę do pliku którego zawartośc chcemy wyświetlić na ekranie

UWAGA!
Ograniczenie dla wyświetlanych danych wynosi 1MB, zatem wyświetla on pierwsze 1MB danego pliku.


PRZYKŁAD


less index.php

wyświetli nam na ekranie zawartość pliku index.php

 

 

 

ls to polecenie które wyświetla (listuje) zawartości katalogów wraz z dodatkowymi informacjami na ich temat.

SKŁADNIA

ls [-a] [-d katalogi] [-l długi format] ścieżka...

OPCJE

-l wyświetla dłuższy format danych

-a wyświetla takze pliki zaczynające się od "."

-d wyświetla listę katalogów bez ich zawartości

ARGUMENTY

ścieżka... - podajemy ścieżkę do lokalizacji której zawartość chcemy wylistować


PRZYKŁAD

Polecenie ls wykonane w danej lokalizacji zwróci wynik:
Polecenie ls -l wykonane w danej lokalizacji zwróci wynik z dłuższym formatem danych:

 

 

 

 

 

pwd jest poleceniem do wyświetlenia katalogu roboczego w którym się aktualnie znajdujemy.

SKŁADNIA


pwd


PRZYKŁAD

Polecenie pwd wykonane będąć w katalogu roboczym pliki
pwd
spowoduje otrzymanie wyników
www/ssh_www/pliki

 

 

 

stat jest poleceniem wyświetlającym status pliku.

SKŁADNIA

stat [-t zwięźle] plik...

OPCJE

-t wyświetla informacje w zwięzłej postaci

ARGUMENTY

plik... - określamy ścieżkę do plików których status chcemy wyświetlić


PRZYKŁAD

stat www
pokazuje status katalogu o nazwie www

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;