Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Polecenia SSH Obsługa baz danych-polecenie mysqldump

Mysqldump jest poleceniem do wykonywania zrzutów(dump'ów) baz danych.

SKŁADNIA

mysqldump -h host -phasło -u nazwa [OPCJE]... baza

OPCJE
--default-character-set=kodowanie ustawia kodowanie

-f ignoruje błędy sql

--compact wyświetla informacją na temat tego co aktualnie polecenie wykonuje, taka informacja jest bardziej kompaktowa

-l blokuje tabele przed wykonaniem ich zrzutu/dump-a

-N nie ustawia set names w zrzucie bazy danych

--ignore-table=table_name ignoruje tabelę o danej nazwie przy wykonywaniu zrzutu

-h określamy hosta baz danych, czyli podajemy nazwę serwera mysql

-u nazwa użytkownika bazy danych

--single-transaction Ta opcja wydaje instrukcję SQL BEGIN przed wykonaniem dumpa bazy danych. Jest to użyteczne tylko w tabelach transakcji, takich jakInnoDB i BDB, bo wtedy zrzuca spójnego stanu bazy danych w czasie, gdy zostało wydane bez BEGIN blokując wszelkie aplikacje.

--opt wskazana opcja jest skrótem, taka jak określenia
--add-drop-table --add-locks --create-options --disable-keys
--extended-insert --lock-tables --quick --set-charset.

-p określamy hasło do bazy danych. Należy pamiętać iż po tej opcji nie należy robić spacji, czyli przykład opcji z hasłem to -phaslo

ARGUMENTY
baza - nazwa bazy danych, zazwyczaj jest ona taka sama jak nazwa użytkownika


PRZYKŁAD

Polecenie:

 

 

spowoduje wykonanie dumpa bazy danych przyklad_sql i zapisanie go jako baza.sql


ROZSZERZONE ZASTOSOWANIE MYSQLDUMP-a


Mozliwe jest uzycie rozszerzonych opcji przekierowania standardowego wejscia/wyjscia np.

mysqldump -h host -u baza_danych -phaslo baza_danych |gzip > ftp://login:haslo@serwer_ftp.com/baza.sql.gz

co powoduje wykonania dump-a i umieszczenie go na dowolnym koncie ftp, do którego określimy dostep.


Przykład tego zastosowania:wykona dump bazy przyklad_sql i umieści go na koncie ftp przyklad_ftp


Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;