Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Zarządzanie kontami w panelu administracyjnym Grupy aliasów - kilka kont - jeden adres

Utworzenie grupy alisaów spowoduje, że poczta przychodząca na adres e-mail grupy trafi na wszystkie konta pocztowe jakie są do niej przypisane. Np. tworzymy grupę aliasów biuro@przyklad.iq.pl, do utworzonej grupy dodajemy adresy docelowe: jankowalski@przyklad.iq.pl, jankowalski@gmail.com, e-mail@przyklad.iq.pl. Mail wysłany na biuro@przyklad.iq.pl trafi jednocześnie na wszystkie konta przypisane do tej grupy.

Grupę aliasów tworzy się w następujący sposób:
1. Wejdź w zakładkę Poczta -> Grupy aliasów.
2. Wpisz nazwę nowej grupy, którą chcesz utworzyć lub;
3. Wybierz z listy nazwę grupy, która została wcześniej utworzona.
Uwaga!!! Nazwa grupy musi być inna od istniejących w domenie adresów e-mail oraz aliasów pocztowych.
4. Wybierz z listy adres, który chcesz aby został dodany do grupy lub;
5. Wpisz dowolny adres, który chcesz żeby został dodany do grupy.
Uwaga!!! Jeśli wpisujesz adres, który znajduje się na innych serwerach niż serwery IQ.PL upewnij się, że maile z grupowego aliasu nie będą odrzucane przez zabezpieczenie domeny - SPF.
6. Kliknij przycisk "dodaj" aby zatwierdzić zmianę.

grupa aliasów

7. Jeśli chcesz usunąć jakiś adres z grupy wystarczy wcisnąć przycisk "usuń" przy odpowiednim adresie.

Możliwa jest również zmiana adresu całej grupy. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami:
8. Wybierz z listy istniejących grup tą, której adres chcesz zmienić.
9. Podaj nowy adres jaki chcesz nadać grupie.
10. Zatwierdź wybór przyciskiem "Zmień".
Grypy aliasów

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;