801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Grupy aliasów - kilka kont - jeden adres

Utworzenie grupy alisaów spowoduje, że poczta przychodząca na adres e-mail grupy trafi na wszystkie konta pocztowe jakie są do niej przypisane. Np. tworzymy grupę aliasów biuro@przyklad.iq.pl, do utworzonej grupy dodajemy adresy docelowe: jankowalski@przyklad.iq.pl, jankowalski@gmail.com, e-mail@przyklad.iq.pl. Mail wysłany na biuro@przyklad.iq.pl trafi jednocześnie na wszystkie konta przypisane do tej grupy.

Grupę aliasów tworzy się w następujący sposób:
1. Wejdź w zakładkę Poczta -> Grupy aliasów.
2. Wpisz nazwę nowej grupy, którą chcesz utworzyć lub;
3. Wybierz z listy nazwę grupy, która została wcześniej utworzona.
Uwaga!!! Nazwa grupy musi być inna od istniejących w domenie adresów e-mail oraz aliasów pocztowych.
4. Wybierz z listy adres, który chcesz aby został dodany do grupy lub;
5. Wpisz dowolny adres, który chcesz żeby został dodany do grupy.
Uwaga!!! Jeśli wpisujesz adres, który znajduje się na innych serwerach niż serwery IQ.PL upewnij się, że maile z grupowego aliasu nie będą odrzucane przez zabezpieczenie domeny - SPF.
6. Kliknij przycisk "dodaj" aby zatwierdzić zmianę.

grupa aliasów

7. Jeśli chcesz usunąć jakiś adres z grupy wystarczy wcisnąć przycisk "usuń" przy odpowiednim adresie.

Możliwa jest również zmiana adresu całej grupy. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami:
8. Wybierz z listy istniejących grup tą, której adres chcesz zmienić.
9. Podaj nowy adres jaki chcesz nadać grupie.
10. Zatwierdź wybór przyciskiem "Zmień".
Grypy aliasów