Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Informacje ogólne Dlaczego nie mogę wysyłać/odebrać wiadomości – kod błędu:0x800C0133?

Nie mogę odebrać poczty, pojawia się błąd o poniższej treści: „ Wystąpił nieznany błąd. Konto: xxx serwer pop3.iq.pl Protokół POP3, Port 110. Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu 0x800C0133 ”

Program Outlook Express nakłada na foldery ograniczenia co do wielkości. Foldery zapisywane są w postaci plików .dbx, jeden taki plik nie może przekraczać 2GB. Jeśli wiadomości w folderze np.: "Skrzynka odbiorcza" wykroczyły poza limit - pojawia się w/w komunikat. Najprostszym działaniem było by wykasować nadmiar maili - warto spróbować, ale Outlook często sprawę komplikuje.

Po wykasowaniu zdarza się, iż w programie maili nie widać a przy próbie odebrania poczty znów pojawia się ten sam komunikat. Jeżeli tak się dzieje, to usunięcie problemu będzie wymagało odrobiny cierpliwości.

1. Zamknij program Outlook Express.

2. Wejdź w folder dysk:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities\{losowy klucz}\Microsoft\Outlook Express
PAMIĘTAJ: w menu Narzędzia/opcje folderów/widok zaznacz : pokaż ukryte pliki lub foldery (!!!)

3. Po wejściu do folderu przez podaną ścieżkę zobaczysz pliki o rozszerzeniu .dbx, każdy plik to folder przechowywania poczty utworzony w programie. Program dzieli niekiedy plik dbx na: Skrzynka odbiorcza.dbx oraz Skrzynka odbiorcza (1).dbx. Przy czym ten pierwszy ma 2 GB a drugi kilka kilo. Jeśli tak jest to uruchom OE.

4. Zmień nazwę folderu " Skrzynka odbiorcza" na Skrzynka odbiorcza(1) i to powinno problem rozwiązać.

Jeśli nie chcesz mieć: "(1)" w nazwie folderu, to skopiuj wszystkie ważne .dbx w bezpieczne miejsce na dysku, następnie usuń te, w folderze Microsoft/Outlook Express i uruchom program OE. Program utworzy nowe dbx. Następnie przenieś kopie .dbx z powrotem do katalogu, z którego je wykasowałeś, a w Programie OE nadaj folderom takie same nazwy jakie mają pliki.

Jeśli nazwa folderu będzie różna od nazwy pliku, wówczas program pliku nie zidentyfikuje i nie będzie w stanie otworzyć jego zawartości.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;