801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Jak przebiega procedura transferu domeny z innej firmy do IQ?

Należy wypełnić formularz transferu domeny. Kod AuthInfo na wniosek Abonenta musi wydać firma dotychczas obsługująca domenę.

Po otrzymaniu przez Biuro Obsługi Klienta kodu authinfo, na adres email Abonenta domeny zostaje wysłany email z linkiem zatwierdzającym transfer. Wyjątek od tej reguły stanowią domeny europejskie - po przekazaniu kodu authinfo nie jest konieczna żadna dodatkowa weryfikacja.

UWAGA: transfer domen globanych i europejskich wiąże się z wniesieniem opłaty na rzecz przedłużenia abonamentu domeny na kolejny rok, niezależnie od czasu trwania jej dotychczasowego abonamentu. W przypadku domen globalnych dotychczasowy abonament kończy się w dniu wykonania transferu a nowy abonament, na mocy wniesionej wpłaty, będzie obowiązywał przez kolejny rok od dnia wykonania transferu.

W przypadku domen europejskich nowy abonament jest dodawany do okresu trwania dotychczasowego abonamentu.

UWAGA: Transfer domen polskich może się odbyć najwcześniej 5 dni po dacie rejestracji lub odnowienia domeny. Transfer domen globalnych może się odbyć najwcześniej 2 miesiące po rejestracji/odnowieniu domeny.