Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Konta ftp Zarządzanie dostępem - firewall FTP

Po założeniu nowego konta FTP mamy możliwość zarządzania opcjami dostępu do tego konta.
Aby móc ustawiać te opcje należy wejść w zakładkę Konta FTP ->Dostęp do kont - Firewall FTP.

lista kont

Jeśli nic nie było zmieniane podczas zakładania konta FTP to firewall jest domyślnie tak ustawiony że dopuszcza wszystkie połączenia z Polski, natomiast blokuje połączenia spoza niej.
Jakie połączenia są blokowane a jakie dopuszczane możemy sprawdzić w kolumnie "dostęp" (1). Status "blokuj" oznacza, że takie połączenia nie będą realizowane, status "zezwalaj" oznacza, że z tych regionów lub adresów mozna się połączyć.
Każdą regułę możemy dodać lub usunąć odpowiednim przyciskiem "usuń"(2)
Przyciskiem "dodaj moje IP"(3) możemy stworzyć regułę zezwalającą na dostęp z adresu IP z jakiego właśnie łączymy się z panelem administracyjnym.
Aby zablokować lub zezwolić na dostęp z jakiegoś konkretnego adresu IP należy kliknąć przycisk "ustawienia zaawansowane"(4).


Aby dodać regułę w oknie ustawień zaawansowanych należy trzymać się następujących wskazówek:
5. Najpierw wybierz dla którego konta ftp chcesz stworzyć regułę. Możesz wybrać opcję "wszystkie konta". W takim wypadku ta reguła zostanie utworzona dla wszystkich twoich kont ftp.
6. Podaj jakiego hosta lub adresu IP będzie dotyczyła nowa reguła.
7. Wybierz czy ma być to reguła zezwalania czy blokowania dostępu hostom/adresom IP podanym w pkt 6.
8. Zatwierdź tworzenie nowej reguły klikając w przycisk "zapisz".

zaawansowane opcje

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;