Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Zaufali nam

Referencje
Cinema City
Grups Luxmed
RedCart
brand24
UIOKK

Profesjonalna poczta

Spam, problemy z dostępem? Nie u nas. Unikalny pakiet funkcjonalności klastra Poczty Pro wspiera codzinnie dziesiątki tysięcy klientów IQ PL. Zapewniając bezpieczną, szybką i pewną komunikację.

Kluczowe cechy architektury klastra Poczty Pro IQ PL

Wysoka dostępność

Wysoka dostępność

dostępność na poziomie 99,982% zapewniają redundantne serwery, wyspecjalizowane do obsługi zadań (wysyłanie, odbieranie, udostępnianie, filtrowanie), obsługujące protokoły IMAP, SMTP i POP3.

Automatyczny Fail-Over

Automatyczny Fail-Over

w przypadku awarii jednego z elementów jego rolę automatycznie przejmuje kolejny

Komponenty klasy Enterprise

Komponenty klasy Enterprise

klaster jest zbudowany w oparciu o najwyższej klasy sprzęt marki DELL, Juniper i NetApp

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych

klaster macierzy NetApp FAS 2552 wyposażonych w redundantne kontrolery i dyski twarde

Skalowalność

Skalowalność

szybka rozbudowa klastra poprzez dokładanie kolejnych elementów

Dowiedziona niezawodność

Dowiedziona niezawodność

klaster działa stabilnie od 2005 roku, chroniony przed DDOS i DOS przez IQ Shield

Schemat działania Poczty Pro

Schemat działania Poczty Pro

Unikalny pakiet funkcjonalności

Nadzór korespondencji Poczta Pro

Umożliwia przekierowanie wiadomości pocztowych wychodzących, na dowolny adres Email

Dostęp do logów Poczta Pro

Zapewnia informację jak wiadomości E-mail były przetwarzane przez serwer, do dwóch miesięcy wstecz

vSMTP Poczta Pro

Pozwala na wysyłanie poczty z dedykowanego adresu IP co ogranicza wpływ innych użytkowników na reputację adresu

Monitoring

Usługi poczty IQ PL są stale monitorowane przez naszych administratorów i automatyczne systemy

Kopia poczty

Zapewnia łatwy dostęp do kopii konta pocztowego (nie wpływa na wskaźnik użycia miejsca) przez www, która jest wykonywana 5 razy na dobę i przechowywana przez cztery tygodnie

Migracja

Synchronizacja skrzynek pocztowych podczas migracji do IQ PL zapewnia szybkie i kompletne przeniesienie poczty

Spambox

Osobny folder na spam ułatwia segregację i przeglądanie wiadomości

Współdzielone kalendarze Poczta Pro

Usprawnienie współpracy w firmie dzięki lepszej dostępności informacji

Grupy odbiorców

To wygodna segregacja poczty przychodzącej do działów lub departamentów, tworzenie dowolnych grup odbiorców i przekierowania poczty na więcej niż jeden adres E-mail

Odtwarzanie środowiska po awarii macierzy dyskowych

Oprócz standardowych kopii bezpieczeństwa, wszystkie wiadomości replikowane są do macierzy dyskowej w drugim centrum danych, znajdującym się w lokalizacji oddalonej o przynajmniej 10 km, co pozwala na natychmiastowe przełączenie w przypadku awarii krytycznej macierzy dyskowej

Zaawansowany Antyspam

Wielopoziomowy i stale rozwijany przez naszych specjalistów od poczty, pozwala także na uczenie go przez użytkownika

Pojemność do 10 TB

Usługi Poczty Pro dla wybranych planów pomieszczą prawie każdą ilość wiadomości Twojej firmy

Plany

Pełne odtwarzanie środowiska po awarii

zapewnienie ciągłości działania po całkowitej awarii głównego klastra, przejęcie zadań przez zapasowy klaster w innej lokalizacji.

Archiwum
wiadomości

zapewnienie ciągłości działania po całkowitej awarii głównego klastra, przejęcie zadań przez zapasowy klaster w innej lokalizacji.

Modernizacja systemu poczty przychodzącej

wydajniejszy i skuteczniejszy system antyspamowy, dokładniejsze logi dostępne w panelu.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące Poczty Pro!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;