Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Zaufali nam

Referencje
Cinema City
Grups Luxmed
RedCart
brand24
UIOKK

Powierzenie przetwarzania danych osobowych IQ PL

W związku z rozpoczęciem właściwego stosowania GDPR od 25 maja 2018 każdy kto przetwarza dane osobowe - w zakresie w jakim obowiązuje GDPR - musi spełnić wiele warunków aby przetwarzanie było legalne.

 

Administrator danych osobowych zobowiązany jest miedzy innymi do:

 • zawarcia pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z procesorem (np hostingiem, zewnętrzną księgowością, itp.),
 • doboru procesora który jest w stanie spełnić wszystkie wymagania GDPR,
 • przeprowadzenia analizy ryzyka i opcjonalnie oceny skutków w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania zgodności z GDPR,
 • realizacji praw osób których dane przetwarza (w tym informowania jak je przetwarza),
 • informowania urzędu o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych i powiadamiania osób których dane dotyczą,
 • udowodnienia, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z GDPR,
 • zapewnienia poufności przetwarzania danych osobowych.

Procesor danych osobowych ma za zadanie miedzy innymi:

 • zawarcia pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Administratorem,
 • informowania Administratora jeśli wyda polecenie niezgodne z GDPR,
 • umożliwienie Administratorowi audytowanie przetwarzania,
 • przeprowadzenia analizy ryzyka w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania zgodności z GDPR,
 • pomoc o ile to możliwe Administratorowi w odpowiadaniu na zgłoszenia osób których dane przetwarza,
 • pomoc Administratorowi w analizie wyzyka i ocenie skutków,
 • pomoc Administratorowi w razie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w zgłoszeniu zdarzenia do urzędu i poinformowaniu osób których dane dotyczą,
 • udowodnienia, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z GDPR,
 • zapewnienia poufności przetwarzania danych osobowych.

Niezgodność z GDPR zagrozona jest karami nawet do 10/20 milionów euro lub 2/4 % przychodu przedsiębiorstwa. Zabezpieczenia przetwarzania musza być odpowiednie. Każde przetwarzanie nalezy rozpatrywać indywidualnie i dostosować zabezpieczenia. Oznacza to, że Administrator przetwarzający dane których wyciek lub zniszczenie mogą spowodować duże szkody będzie miał dużo wyższe koszta niż taki który przetwarza dane nie powodujące takich szkód.

 

IQ PL zapewnia odpowiedni poziom usługi niezależnie od wymagań.

Najczęściej zadawane pytania

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Zapytaj naszego eksperta jak powierzyć nam przetwarzanie danych osobowych!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;