Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Zaufali nam

Referencje
Cinema City
Grups Luxmed
RedCart
brand24
UIOKK

Powierzenie przetwarzania danych osobowych IQ PL

W związku z rozpoczęciem właściwego stosowania rozporządzenia GDPR od 25 maja 2018 każdy kto przetwarza dane osobowe - w zakresie w jakim obowiązuje GDPR - musi spełnić wiele warunków aby przetwarzanie było legalne.

 

Administrator danych osobowych zobowiązany jest miedzy innymi do:

 • zawarcia pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z procesorem (np hostingiem, zewnętrzną księgowością, itp.),
 • doboru procesora który jest w stanie spełnić wszystkie wymagania GDPR,
 • przeprowadzenia analizy ryzyka i opcjonalnie oceny skutków w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania zgodności z GDPR,
 • realizacji praw osób których dane przetwarza (w tym informowania jak je przetwarza),
 • informowania urzędu o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych i powiadamiania osób których dane dotyczą,
 • udowodnienia, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z GDPR,
 • zapewnienia poufności przetwarzania danych osobowych.

Procesor danych osobowych ma za zadanie miedzy innymi:

 • zawarcia pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Administratorem,
 • informowania Administratora jeśli wyda polecenie niezgodne z GDPR,
 • umożliwienie Administratorowi audytowanie przetwarzania,
 • przeprowadzenia analizy ryzyka w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania zgodności z GDPR,
 • pomoc o ile to możliwe Administratorowi w odpowiadaniu na zgłoszenia osób których dane przetwarza,
 • pomoc Administratorowi w analizie wyzyka i ocenie skutków,
 • pomoc Administratorowi w razie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w zgłoszeniu zdarzenia do urzędu i poinformowaniu osób których dane dotyczą,
 • udowodnienia, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z GDPR,
 • zapewnienia poufności przetwarzania danych osobowych.

Niezgodność z GDPR zagrozona jest karami nawet do 10/20 milionów euro lub 2/4 % przychodu przedsiębiorstwa. Zabezpieczenia przetwarzania musza być odpowiednie. Każde przetwarzanie nalezy rozpatrywać indywidualnie i dostosować zabezpieczenia. Oznacza to, że Administrator przetwarzający dane których wyciek lub zniszczenie mogą spowodować duże szkody będzie miał dużo wyższe koszta niż taki który przetwarza dane nie powodujące takich szkód.

 

IQ PL zapewnia odpowiedni poziom usługi niezależnie od wymagań.

Najczęściej zadawane pytania

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Zapytaj naszego eksperta jak powierzyć nam przetwarzanie danych osobowych!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisaną do KRS 0000007725, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsku VII wydział KRS, Kapitał zakładowy: 140.000 PLN (wpłacony w całości), NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Pania/Pana, iż:

 • Dane przetwarzane są w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń(w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane są przez okres wymiany komunikacji pomiędzy Administratorem i Panem/Panią;
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Artykuł 6, ust. 1 b) GDPR(RODO);
  • dane nie są udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo;
 • Dane przetwarzane są w celu ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane są przez czas do upływu przedawnienia roszczeń;
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Artykuł 6, ust. 1 f) GDPR(RODO), co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora;
  • dane nie są udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo;
 • Dane przetwarzane są w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez Administratora:
  • dane przechowywane są przez 2 lata od wygaśnięcia umowy lub ustania wymiany korespondencji pomiędzy Administratorem i Panem/Panią;
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Artykuł 6, ust. 1 f) GDPR(RODO), co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora;
  • dane nie są udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo;
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy;
 • jest Pani/Pan zobowiązany/a do podania danych, ich niepodanie uniemożliwi weryfikację zapytania lub zgłoszenia oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora;

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;