Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Zaufali nam

Referencje
Cinema City
Grups Luxmed
RedCart
brand24
UIOKK

Nowoczesny sklep to nowe wyzwania

Utrzymanie ciągłości działania rozbudowanych systemów oraz dostosowanie ich do wymagań regulacyjnych jest skomplikowane i wymaga duzych nakładów pracy. Każdy sklep który chce się rozwijać i spełniac wymagania klientów musi ciągle unowocześniać swoje rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, ciągłości działania, skalowalności.

Trudności we wdrażaniu skomplikowanych zmian powodują pogorszenie pozycji względem konkurencji która robi to lepiej.

Rozwiązania umożliwiające rozwój sklepu

Z usługami planu kompletnego znacząco zmiejszasz ryzyko związane z wdrażaniem nowoczesnych i skomplikowanych rozwiązań. Nasze doświadczenie w zakresie budowania infrastruktury o wysokiej dostępności, zapewniającej bezpieczeństwo danych oraz ciągłości działania umożliwia bezbłędne uruchomienie i stałą opiekę nad powierzonymi nam systemami. W tej ofercie nie ograniczamy się wyłacznie do rozwiązań tradycyjnych. Jeśli wskazane jest użycie możliwości innych dostawców infrastruktury (np Microsoft Azure) to sprawnie łączymy je z naszymi rozwiązaniami.

W przypadku kiedy trzeba połączyć infrastrukturę w Twojej firmie z naszym Centrum Danych doradzimy dokładnie jak to zrobić a także użyczymy wymagany do tego sprzęt. Stwarza to nieograniczone mozliwości rozwoju Twojemu sklepowi. Jeśli coś da się zrobić to IQ PL może to Tobie dostarczyć.

Rozwiązania

Wysoka dostępność i ciągłość działania

Coraz więcej przedsiębiorstw nie może pozwolić sobie na przestoje w pracy. Zapewnienie ciągłości działania w każdej sytuacji dzięki systemom wysokiej dostępności składającym się Loadbalancerów chronią przed awiariami nawet znacznej części sprzętu infrastruktury. Ochrona przed atakami DDOS - IQ Shield Advanced - oferuje bezpośrednie wsparcie specjalistów IQ PL.

Wirtualizacja i kontenery to możliwości

Wirtualizacja dostepna jest od wielu lat, a ostatnio popularność zdobywają kontenery. Obie te technologie umożliwiają działanie aplikacji w Chmurach oraz lepsze zagospodarowanie zasobów sprzętowych.

Spełniamy wymagania klienta

Dojżałe firmy mają swoje wymagania, procedury i zasady. Są to firmy często wymagające niestandardowych zapisów w umowach i dodatkowych gwarancji.

Elastyczność rozwiązań

W czasie świąt kiedy jest więcej kupujących wymagane jest wyższa wydajność. IQ PL dostarcza rozwiązania łączące wiele technologii oraz różne infrastruktury.

Plan podstawowy

Plan podstawowy

Bezpieczny i wydajny sklep. Niezależnie od wielkości. Usługi zawarte w tym planie są niezbędne dla prawidłowego działania sklepu oraz zapewnienia zadowolenia klientom.

dowiedz się więcej

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Formularz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;