Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Zaufali nam

Referencje
Cinema City
Grups Luxmed
RedCart
brand24
UIOKK

Katastrofa

Czy to meteoryt niszczący pół miasta, czy tsunami zalewające pół kraju? Okazuje się, że katastrofą dla firmy może być zwykła cieknąca rura z wodą, alarm bombowy, czy też pożar. Nawet wyspecjalizowane Centra Danych muszą liczyć się z mozliwością wystąpienia zdarzeń na które nie sposób się zabezpieczyć posiadając jedną lokalizację.

 

Ile kosztuje Twoją firmę brak dostępu do danych lub do narzędzi pracy? Im większa firma tym większa praca wykonywana każdego dnia przez dziesiątki, setki, a nawet tysiące pracowników, kontarachentów oraz czasem jej klientów. Każda firma ma swój limit czasu, kiedy niedostępność zasobów firmy to straty finansowe, wizerunku, niewykorzystane szanse. W czasie przestoju Twojej firmy konkurencja ucieka do przodu.

Rozwiązania

Aby pokazać możliwości zabezpieczenia Twojej firmy przed zdarzeniami standardowymi (np brak zasilania, awaria sprzętu) i niestandardowymi (np siła wyższa, ewakuacja) wyjasnimy czym różni się HA (High Availability) od DR (Disaster Recovery) w IQ PL.

High Availability

(wysoka dostępność)

Twoja firma uzyskuje poprzez maksymalne zmniejszenie ryzyka dzięki zastosowaniu usług IQ PL posiadających zabezpieczenia typu:

 • klastry serwerów działające w konfiguracji active-active lub active-passive
 • użycie sprzętu renomowanych producentów o odpowiedniej klasie która jest przeznaczona do ciągłego działania w Centrum Danych
 • zapewnienie redundancji podzespołów sprzętu oraz usług od których zależy ciągłość działania jak prąd i łącza internetowe
 • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego oraz środowiskowego

co powoduje, że usługi są bardzo odporne na standardowe problemy i zdarzenia. Takie zabezpieczenia możesz też zastosować w swoim Centrum Danych. Jednak może to nie być optymalne rozwiązanie ze względu na koszt oraz potrzebę skupienia się na rozwijaniu swojego biznesu.

Disaster Recovery

(ciągłość działania)

Oferuje Twojej firmie możliwość przygotowania się na niestandardowe problemy poprzez udostępnienie zapasowej infrastruktury która jest niezależna i odpowiednio umiejscowiona tak aby zdarzenia powodujące wyłaczenie działania Twojej głównej lokalizacji nie wyłaczały też zapasowego centrum danych (DRC). Oznacza to, że co by się nie stało firma ma mozliwość kontynuowania swojej działalności.

 

Nalezy przy tym zaznaczyć, że przepięcie na zapasowe centrum danych (DRC) nie jest automatyczne. Ze względu na skomplikowany proces oraz potrzebę odpowiednich procedur także powrotu danych do pierwotnej lokalizacji decyzja o przepięciu podejmowana jest wyłącznie w razie stwierdzenia, że przekroczony zostanie próg tolerancji firmy na straty.

DR w IQ PL

DR to w IQ PL to dwie usługi podstawowe których klasyfikacja zależy od tego gdzie jest główna lokalizacja danych klienta:

DR Complex

DR Complex

W przypadku kiedy IQ PL jest podstawową lokalizacją przechowywania danych stosuje się usługi HA w Centrum Danych 1 IQ PL oraz usługę DR w Centrum Danych 2 IQ PL (tu także stosowane są zabezpieczenia aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów w czasie pracy po Centrum Danych 2 IQ PL przełączeniu).

DR Remote

DR Remote

Jesli na codzień dane przetwarzane są w Centrum Danych Klienta usługa DR wraz z HA jest świadczona przez Centrum Danych 1 IQ PL bo jest ono faktycznie zapasowym centrum danych (DRC) dla Twojej firmy.

Współdzielone DR

Biorąc pod uwagę małe ryzyko wystapienia u wszystkich klientów nagłego zapotrzebowania na przełączenie do zapasowego centrum danych (DRC), moc obliczeniowa infrastruktury może być dużo mniejsza niż suma wymagań wszystkich klientów, ale musi być większa niż ich realne zapotrzebowanie. Dzięki temu cena usługi współdzielonego DR jest atrakcyjna także dla mniejszych firm. IQ PL zapewnia dostępność odpowiednich zasobów w stałym abonamencie.

Współdzielone DR

DR z chmurą MS Azure

IQ PL będąc partnerem firmy Microsoft rozszerza możliwości niezawodnego działania Twoich zasobów, poprzez wykorzystanie między innymi rozwiązań - dostepnych w chmurze MS Azure - ASR (Azure Site Recovery). Rozwiązanie wspiera replikację serwerów dedykowanych, maszyn wirtualnych VMware oraz Hyper-V.

DR z chmurą MS Azure

W rozwiązaniu ASR to Azure Twoje maszyny wirtualne działające w Centrum Danych 1 IQ PL replikowane są do chmury MS Azure. W razie wystąpienia niestandardowego wydarzenia w Centrum Danych 1 IQ PL, Twoje maszyny wirtualne zostaną uruchomione w chmurze MS Azure.

ASR To Customer-owned Sites

ASR To Customer-owned Sites w przeciwieństwie do ASR to Azure nie wysyła Twoich danych do MS Azure. ASR To Customer-owned Sites kontroluje głównie poprawne wykonanie się replikacji Twoich maszyn wirtualnych do zapasowego centrum danych (DRC).

W przypadku wystąpienia niestandardowego zdarzenia w Centrum Danych 1 IQ PL lub Centrum Danych Klienta Twoje dane są nadal przetwarzane w ściśle określonych miejscach (Centrum Danych 1 IQ PL lub Centrum Danych 2 IQ PL).

Veeam DR

Używając produktów do replikacji oraz kopii bezpieczeństwa firmy Veeam (Veeam Backup & Replication) w Twojej firmie, błyskawicznie uruchomisz replikację swoich danych do Centrum Danych 1 IQ PL. Dzięki Veeam Cloud Connect działającemu po stronie IQ PL integracja systemów jest szybka i łatwa. Firma Veeam jest wiodącym producentem oprogramowania kopii bezpieczeństwa, replikacji i dostępności danych. Rozwiązanie posiada wiele opcji optymalizujących proces replikacji i wdrożenia DR, wspiera replikację maszyn wirtualnych Hyper-V oraz WMware.

Veeam DR

Hyper-V replica i Replikacja VMware

Replikacja na poziomie wirtualizatorów Hyper-V i WMware pozwala na replikowanie i uruchamianie maszyn wirtualnych w zapasowym centrum danych (DRC) minimalnym nakładem środków. Twoje maszyny wirtualne Hyper-V replikowane są z częstotliwością 30 sekund lub 5 minut lub 15 minut. WMware umożliwia ustawienie częstotliwości replikacji w zakresie od 5 minut do 24 godzin. Przyjęcie replikowanych maszyn wirtualnych przez IQ PL wymaga połączenia i skonfigurowania serwerów na których działa wirtualizator Hyper-V lub WMware.

Hyper-V replica i Replikacja VMware

Replikacja Storage

Macierze dyskowe NetApp stosowane przez IQ PL posiadają rozbudowane funkcje replikacji. Dzięki temu Twoje dane są natychmiastowo dostępne w zapasowym centrum danych (DRC). Dane replikowane przez macierz, podłączyć można do serwerów przetwarzających za pomocą NFS, iSCSI oraz CIFS.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Skontaktuj się z naszym ekspertem!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;