Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Zaufali nam

Referencje
Cinema City
Grups Luxmed
RedCart
brand24
UIOKK

Aktualnie posiada 2,049 ekranów w 221 kinach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrach, Bułgarii, Rumunii i Izraelu.

Cztery z dziesięciu najlepiej zarabiających kin w Wielkiej Brytanii i Irlandii należy do Cineworld. Cineworld oferuje swoim klientom najlepszej jakości obraz, dzwięk, wygodę oraz najbardziej przyjazną obsługę klienta. Wszystkie kina wyposarzone są w technologie cyfrowe. Cineworld jest też jednym z liderów w oferowaniu klientom treści w formacie 3D.

Potrzeby Cineworld

Szybki rozwój i rozproszona lokalizacja oddziałów/kin Cineworld spowodował potrzebę unowocześnienia i rozbudowy systemów IT firmy. Wymagania stawiane usługodawcy są wysokie:

 • wsparcie administracyjne 24/7/365,
 • dostępność środowiska zwirtualizowanego na poziomie 99.95%,
 • dostępność środowiska aplikacyjnego na poziomie 99.90%,
 • dostępność pozostałego środowiska na poziomie 98.00%,
 • dostępność zasilania na poziomie 99.982%
 • dostępność internetu na poziomie 99.982%,
 • kopia bezpieczeństwa: przyrostowa codziennie - retencja 2 tygodnie,
 • kopia bezpieczeństwa: pełna tygodniowo - retencja 4 tygodnie,
 • kopia bezpieczeństwa: pełna miesięcznie - retencja 12 miesięcy,

Rozwiązanie IQ PL

Technologia

Hypervisor

Hypervisor

Hyper-V i System Center

SCVMM

Zarządzanie

SCVMM

Zabbix & SCOM

Monitoring

Zabbix & SCOM

DELL PE R630

Serwery

DELL PE R630

DELL SC 4020

Storage

DELL SC 4020 (HA)

Juniper EX 4550 (HA)

SAN / LAN

Juniper EX 4550 (HA)

Parametry środowiska

Wirtualne maszyny

ponad 250

maszyn wirtualnych

vCPU

ponad 500

vCPU

RAM

6144 GB

RAM

Dyski

Enteprise

ponad 30TB 100.000 IOPS

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Szukasz indywidualnych rozwiązań? Dopasujemy się do Twoich potrzeb!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;