Program polecający dla klientów indywidualnych

Banner

Program polecający dla klientów indywidualnych

Polecając usługi hostingu IQ swoim znajomym zyskujesz dodatkowy czas abonamentu swoich usług.

login

Zaloguj się

do panelu administracji serwerem, znajdziesz tam unikalny kod/link polecający

social-media

Poleć usługi

IQ swoim współpracownikom, znajomym, rodzinie podając unikalny kod lub link

time-left

Poczekaj

na opłacenie poleconej przez Ciebie usługi przez osobę, której ją polecileś

size

Ciesz się

przedłużonym abonamentem Twojego serwera aż do 2 lat w ramach jednego polecenia!

Rodzaj poleconego serwera Dodatkowy czas do abonamentu Polecasz - oszczędzasz dla serwera Pro Plus

Start

2 miesiące
4 miesiące
327.18 PLN brutto (266 PLN netto)
655.59 PLN brutto (533 PLN netto)

Start PLUS

3 miesiące
6 miesiące
492.00 PLN brutto (400 PLN netto)
984.00 PLN brutto (800 PLN netto)

Pro

6 miesiący
1 rok
984.00 PLN brutto (800 PLN netto)
1968.00 PLN brutto (1600 PLN netto)

Pro PLUS

6 miesiący
1,5 roku
1476.00 PLN brutto (1200 PLN netto)
2952.00 PLN brutto (2400 PLN netto)
Rodzaj poleconego serwera

Start

Dodatkowy czas do abonamentu
2 miesiące
4 miesiące
Polecasz - oszczędzasz dla serwera Pro Plus
327.18 PLN brutto (266 PLN netto)
655.59 PLN brutto (533 PLN netto)
Rodzaj poleconego serwera

START PLUS

Dodatkowy czas do abonamentu
3 miesiące
6 miesiące
Polecasz - oszczędzasz dla serwera Pro Plus
492.00 PLN brutto (400 PLN netto)
984.00 PLN brutto (800 PLN netto)
Rodzaj poleconego serwera

PRO

Dodatkowy czas do abonamentu
6 miesiący
1 rok
Polecasz - oszczędzasz dla serwera Pro Plus
984.00 PLN brutto (800 PLN netto)
1968.00 PLN brutto (1600 PLN netto)
Rodzaj poleconego serwera

PRO PLUS

Dodatkowy czas do abonamentu
6 miesiący
1,5 roku
Polecasz - oszczędzasz dla serwera Pro Plus
1476.00 PLN brutto (1200 PLN netto)
2952.00 PLN brutto (2400 PLN netto)

Szukasz indywidualnych rozwiązań? Dopasujemy się do Twoich potrzeb!

Obowiązek informacyjny

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  1. dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniam
  1. dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora
  1. dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  3. dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ;