Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Konfiguracja w panelu administracyjnym Zaawansowane opcje strony www – dodatkowe pliki startowe, rozszerzenia skryptów, komunikaty o błędach, statystyki

Aby móc ustawiać zaawansowane opcje stron www należy zalogować się do panelu administracyjnego znajdującego się pod adresem https://panel.iq.pl a następnie wejść do zakładki Strony WWW -> Lista stron (1) i kliknąć przycisk "więcej" (2).

lista stron

Następnie kliknij na link "Zaawansowane opcje WWW" (3).

krok 2

4. "Dodatkowe pliki startowe strony":
Pliki startowe są to pliki wyświetlane po wejściu na stronę, jeśli w adresie nie podano pliku.
Np. jeśli dla serwera przyklad.pl plikiem startowym jest start.html, to po wejściu na http://przyklad.pl/ pokaże się zawartość pliku start.html . Domyślne pliki startowe (tych nie trzeba podawać jako dodatkowych) to index.html oraz index.php (Uwaga!!! jeśli we wnętrzu pliku znajduje się kod php to nie może on mieć rozszerzenia .html)

5. "Dodatkowe rozszerzenia dla skryptów PHP":
pliki z tymi rozszerzeniami będą traktowane przez serwer jako skrypty PHP. Należy podawać rozszerzenie razem z kropką czyli np. .test

6. "Bieżące logi strony na serwerze www": jeśli ta opcja jest aktywna, na głównym koncie ftp w folderze "logi" pojawi się bieżące pliki access logi i error logi serwera www. Logi te są rotowane i archiwizowane na koncie FTP przez 2 dni. W tym pliku będą zapisane komunikaty o błędach, jakie wystąpiły podczas oglądania danej strony (np. brak pliku, jeśli ktoś źle wpisał adres itp.).

7. Administrator (adres e-mail): jest to adres e-mail, który pojawia się jako adres kontaktowy w treści komunikatów o błędach wygenerowanych przez serwer.

Uwaga!!! Zmiany w ustawieniach stron www wchodzą w życie po przeładowaniu serwera www. Nasze serwery przeładowują się co pół godziny: między pierwszą a dziesiątą oraz między trzydziestą a czterdziestą minutą każdej godziny.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;