801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Zaawansowane opcje strony www – dodatkowe pliki startowe, rozszerzenia skryptów, komunikaty o błędach, statystyki

Aby móc ustawiać zaawansowane opcje stron www należy zalogować się do panelu administracyjnego znajdującego się pod adresem https://panel.iq.pl a następnie wejść do zakładki Strony WWW -> Lista stron (1) i kliknąć przycisk "więcej" (2).

lista stron

Następnie kliknij na link "Zaawansowane opcje WWW" (3).

krok 2

4. "Dodatkowe pliki startowe strony":
Pliki startowe są to pliki wyświetlane po wejściu na stronę, jeśli w adresie nie podano pliku.
Np. jeśli dla serwera przyklad.pl plikiem startowym jest start.html, to po wejściu na http://przyklad.pl/ pokaże się zawartość pliku start.html . Domyślne pliki startowe (tych nie trzeba podawać jako dodatkowych) to index.html oraz index.php (Uwaga!!! jeśli we wnętrzu pliku znajduje się kod php to nie może on mieć rozszerzenia .html)

5. "Dodatkowe rozszerzenia dla skryptów PHP":
pliki z tymi rozszerzeniami będą traktowane przez serwer jako skrypty PHP. Należy podawać rozszerzenie razem z kropką czyli np. .test

6. "Bieżące logi strony na serwerze www": jeśli ta opcja jest aktywna, na głównym koncie ftp w folderze "logi" pojawi się bieżące pliki access logi i error logi serwera www. Logi te są rotowane i archiwizowane na koncie FTP przez 2 dni. W tym pliku będą zapisane komunikaty o błędach, jakie wystąpiły podczas oglądania danej strony (np. brak pliku, jeśli ktoś źle wpisał adres itp.).

7. Administrator (adres e-mail): jest to adres e-mail, który pojawia się jako adres kontaktowy w treści komunikatów o błędach wygenerowanych przez serwer.

Uwaga!!! Zmiany w ustawieniach stron www wchodzą w życie po przeładowaniu serwera www. Nasze serwery przeładowują się co pół godziny: między pierwszą a dziesiątą oraz między trzydziestą a czterdziestą minutą każdej godziny.