Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Konfiguracja w panelu administracyjnym Dodawanie strony www

Aby dodać stronę www do serwera należy zalogować się do panelu administracyjnego znajdującego się pod adresem https://panel.iq.pl i wykonać kolejne kroki:

 

1. Wejdź w zakładkę Strony www -> Dodaj stronę.
2. Zdecyduj czy ma to być strona www czy serwer www (jeśli nie wiesz jaką opcję wybrać, wybierz stronę www). Różnica między dodaniem strony WWW a dodaniem serwera WWW polega na tym, że w przypadku serwera WWW jest możliwość przypisania określonej pojemności dla nowo zakładanego konta, natomiast w przypadku dodania strony WWW nowa strona będzie współdzielić miejsce z kontem podstawowym.

Wykorzystując opcję dodaj stronę WWW mamy możliwość umieszczenia na swoim koncie dowolnej ilości stron WWW z dowolną ilością domen. Istnieją natomiast ograniczenia ilościowe w tworzeniu serwerów WWW.
3. Kliknij "dalej".

krok 1 dodawania strony

4. Wpisz domeny pod jakimi ma być widoczna strona.
Uwaga!!! Wystarczy wpisać jedną z wersji: www.przyklad.pl lub przylad.pl, druga wersja doda się automatycznie.
Uwaga!!! jeśli nie posiadasz własnej domeny i nie chcesz za nią płacić zawsze możesz skorzystać z domeny przydzielonej w ramach zamówionej usługi. 
5. Wybierz konto ftp na którym będą trzymane pliki (domyślnie jest utworzone jedno konto ftp. Jeśli chcesz możesz tworzyć dodatkowe konta ftp w zakładce Konta FTP -> Dodaj konto).
6. Kliknij przycisk "dalej".

krok 2 dodawania strony

7. Wybierz wersję php dla nowej strony.
8. Wybierz z jakimi funkcjami ma być dana wersja php
9. Możliwość wyboru adresu współdzielonego z SSL (opcjonalnie)
10. Wybierasz czy statystyki dla strony mają być "włączone" bądź "wyłączone"

11. Klikasz załóż stronę

krok 3 dodawania strony

Uwaga!!! Zmiany w ustawieniach stron www wchodzą w życie po przeładowaniu serwera www. Nasze serwery przeładowują się co pół godziny: między pierwszą a dziesiątą oraz między trzydziestą a czterdziestą minutą każdej godziny.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;