801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Konfiguracja PHP z poziomu plików htaccess

Zmian konfiguracji środowiska PHP można już dokonywać za pośrednictwem pliku htaccess. W tym celu można wykorzystywać dyrektywy php_value oraz php_flag.

Dyrektywa php_value

Dyrektywa ta służy do zmiany konfiguracji ustawień w PHP.  Używamy jej wyłącznie wtedy gdy chcemy ustawić zmienną innego typu niż logiczna.

W celu jej zadeklarowania należy w pliku htaccess należy stworzyć polecenie  o składni:

php_value nazwa_zmiennej wartość

czyli przykładowo dyrektywa

php_value max_input_vars 2000

oznacza odpowiednio ustawienie limitu na liczbę wprowadzanych zmiennych na 2000.


Dyrektywa php_flag

Dyrektywa ta służy do zmiany konfiguracji ustawień w PHP.  Używamy jej wyłącznie wtedy gdy chcemy ustawić zmienną typu logicznego.

W celu jej zadeklarowania należy w pliku htaccess należy stworzyć polecenie  o składni:

php_flag nazwa_zmiennej wartość_logiczna

czyli przykładowo dyrektywy:

php_flag display_errors on
php_flag register_globals on

oznaczają odpowiednio włączenie wyświetlania błędów PHP oraz włączenia rejestrowania zmiennych globalnych.

Przypomnijmy także iż większość mian tych ustawień można wykonywać poprzez panel administracyjny:

W jaki sposób mogę edytować poszczególne parametry php.ini?