801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Jak działa Firewall Aplikacyjny?

By zapobiec fali włamań wykorzystujących luki w popularnych systemach zarządzania treścią takich jak np. Joomla czy WordPress używanych często na serwerach wirtualnych domyślnie dla każdej strony aktywny jest firewall aplikacyjny. Strona z włączonym firewall`em aplikacyjnym posiada odpowiednie oznaczenie na liście stron www (1):
1

Firewall aplikacyjny blokuje próby włamań z wykorzystaniem luk w popularnych skryptach (w przypadku zablokowania zapytania przez firewall aplikacyjny zwracany jest kod błędu 400, a w logu błędów(error_log) zapisywana jest informacja o przyczynie blokady. W przypadku niektórych ataków adres ip atakującego jest czasowo blokowany.

Opcję firewalla aplikacyjnego dla danej strony www można włączyc/wyłączyć w:
Strony www>Lista stron www>Więcej>Firewall aplikacyjny (2)

2

UWAGA !!!

W przypadku gdy błąd 400 został wygenerowany wskutek poprawnych oraz celowych działań na stronie/aplikacji, prosimy ten fakt zgłosić naszemu działowi technicznemu pod adresem bok@iq.pl .