Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Informacje ogólne Komunikat błędu " Przekroczenie parametrów serwera"

Komunikat błędu " Przekroczenie parametrów serwera" lub inaczej "Process limit exceeded" jest generowany w momencie przekraczania ilości jednocześnie dostępnych procesów fastcgi (w skrócie fcgi). Przekroczenie tych parametrów jest oznaczane jako błąd 509.
 

Parametr ten jest określony w parametrach bezpieczeństwa dla danego pakietu serwera wirtualnego i wynosi on odpowiednio:

Pakiety z linii podstawowej - aktualna oferta
Start - 10
Start Plus - 15

Pakiety z linii podstawowej - poprzednia oferta
Start S - 10
Start M - 10
Start L  - 15

Pakiety z linii profesjonalnej - aktualna oferta
Pro - 25
Pro Plus - 35

Pakiety z linii profesjonalnej - poprzednia oferta
Pro S - 25
Pro M - 35
Pro L  - 40

Parametry te są także widoczne pod adresem:

https://www.iq.pl/oferta/hosting/#fullspechosting

Procesy fastcgi są odpowiedzialne są obsługę zapytań do serwera www. Do dyspozycji danego serwera wirtualnego jest dostępna określona liczba procesów które działają równolegle odpowiadając za obsługę żądań stron www znajdujących się na danym serwerze wirtualnym.
 

Przykładowo jeśli na serwerze wirtualnym jest kilka stron to obsługują one równocześnie zapytania dla wszystkich stron.

W przypadku gdy na danej stronie internetowej jest generowany komunikat błędu "Przekroczenie parametrów serwera"  oznacza to iż wszystkie dostępne procesy fcgi są aktualnie zajęte obsługa żądań www innych użytkowników stron www znajdujących się na tym serwerze wirtualnym.

Tego rodzaju sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy notują Państwo podwyższoną liczbę odwiedzin, której dostępna liczba procesów w pakiecie nie jest w stanie obsłużyć.

Duży wpływ na czas wykonywania zapytania przez dany proces ma także skrypt czy aplikacja z której korzysta strona www. Jeśli strona korzysta ze skryptów które są dobrze zoptymalizowane, czas wykonywania requestów poprzez proces fcgi jest mniejszy a co za tym idzie liczba zapytań na sekundę jest większa.

W panelu administracyjnym są dostępne szczegółowe statystyki, które pozwalają na analizę tego sytuacji. Są to:

Statystyki procesów FCGI (PHP)- pokazuję one liczbę błędów "Przekroczenie parametrów serwera" w danej godzinie i są one uaktualniane na bieżąco

Statystyki skryptów php- prezentują one dane na temat czasu liczby wykonywań poszczególnych skryptów php, co pozwalaja na analizę i optymalizację skryptów

Statystyki stron- generowanie statystyk określna użytkownik w momencie tworzenia strony www. Statystyki te pozwalają na analizę liczby odwiedzin w przedziale czasowym w którym były notowane błędy 509.

W przypadku gdy optymalizacja skryptów jest już niemożliwa oraz obecny pakiet jest niewystarczający do obsługi liczby wejść na strony www zalecamy zmianę pakietu na wyższy.Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;