Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Informacje ogólne Jak wyświetlić/wylistować zawartość katalogu tak żeby jego zawartość była widoczna po wejściu przez przeglądarkę?

Jak wyświetlić/wylistować zawartość katalogu tak żeby jego zawartość była widoczna po wejściu przez przeglądarkę i uzyskać taki efekt jak poniżej?

 

 

 

Jednym z rozwiązań którym można się posłużyć w takim celu jest odpowiedni wpis w pliku htaccess.  Zatem aby umożliwić wylistowanie/podgląd plików będących w danym katalogu poprzez przeglądarkę należy dodać poniższy wpis:

Options +Indexes


Plik  htaccess z taki wpisami powinien się znaleźć w katalogu którego zawartość ma być widoczna poprzez przeglądarkę.

Przykład 1
Jeśli takie pliki mają być widoczne po wejściu na bezpośredni adres strony, na przykład:
przyklad.iq.pl
to taki plik powinien zostać umieszczony w głównym katalogu strony.

Przykład 2
Jeśli takie pliki mają być widoczne po wejściu na adres URL do danego katalogu, na przykład:
przyklad.iq.pl/katalog
to taki plik powinen zostać umieszczony na koncie ftp bezpośrednio w tym katalogu.W przypadku, gdy taki plik jeszcze nie istnieje należy go stworzyć, na przykład poprzez edytor tekstowy. Dla przykładu można skorzystać z programu Notatnik w systemie Microsoft Windows. Po otworzeniu nowego dokumentu tekstowego i umieszczeniu w nim odpowiednich wpisów wybieramy opcję Plik>Zapisz jako
Następnie w polu "Nazwa pliku" wpisujemy .htaccess a w polu "Zapisz jako typ" wybieramy opcje " Wszystkie pliki (*.*).
Po zapisaniu, otrzymamy plik o rozszerzeniu .htaccess który należy umieścić na koncie ftp w katalogu którego zawartość ma być widoczna/listowana w przeglądarce.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;