Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Informacje ogólne Podstawowe informacje na temat CGI oraz SSI

W celu włączenia obsługi skryptów CGI z rozszerzeniem .cgi należy w pliku htaccess(o ile istnieje) dodać następujący wpis:

 

<FilesMatch \.cgi$>
  SetHandler cgi-script
</FilesMatch>

 Same skrypty CGI powinny być umieszczane w katalogu /cgi-bin/
(po zalogowaniu się za pomocą FTP proszę przejść do katalogu /www/cgi-bin/).
Nazwy skryptów muszą mieć końcówki .pl lub .cgi.
Pliki SSI muszą mieć rozszerzenie .shtml.

Skrypty CGI muszą mieć nadany atrybut wykonywalności - trzeba to wykonać za pomocą programu FTP:

 • CuteFTP
  Menu Commands → Advanced Commands → Change File Attributes
  następnie prosimy ustawić opcje według rysunku poniżej:
 • Inne programy FTP
  Jeżeli nie ma opcji pozwalającej na ustawienie praw dostępu do pliku w sposób podany powyżej, można skorzystać z uniwersalnej komendy, którą trzeba wywołać na serwerze FTP: site chmod 755 nazwapliku

Polecamy używanie programu CuteFTP.

Prosimy pamiętać, aby pliki skryptów przesyłać w formacie Uniksowym. W przeciwnym wypadku nie będą działać.
W przypadku edycji pliku skryptowego prosimy zaznaczyć w swoim edytorze opcję zapisu w formacie Uniksowym, co zaoszczędzi problemów w przyszłości. Jeśli jednak zapisujemy pliki za pomocą edytora, który nie ma możliwości zapisu w formacie Uniksowym to przy korzystaniu z FTP proszę włączyć opcję przesyłania plików jako ASCII (zamiast Binary, albo Auto) - plik zostanie poprawnie przekonwertowany do właściwego formatu.

Ścieżki dostępu do programów i plików:
- Ścieżka do konta WWW: /www/nazwa_konta/www/
- PERL: /usr/bin/perl
- Sendmail: /usr/sbin/sendmail
- Date: /bin/date

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;