801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Polecenie NSLookUp

Polecenie nslookup pozwala na odpytanie serwerów DNS domeny. W tym celu należy w wierszu poleceń wpisać polecenie: nslookup nazwadomeny.pl

Odpowiedź w przypadku powyższego zapytania: