Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Narzędzia diagnostyczne Polecenie Telnet

Telnet – jest standardem protokołu komunikacyjnego za pomocą którego można min. sprawdzić czy port danego serwera jest otwarty na komunikację z zewnątrz.

Aby sprawdzić dostępność portu należy w pierwszej kolejności zgromadzić poniższe informację:

- Domenę (lub adres ip) np. smtp.iq.pl (86.111.241.19)

- Nr portu np. 587 (w tym przykładzie będziemy sprawdzać czy dostępna jest usługa poczty na porcie 587)


W przypadku systemu Windows należy uruchomić oprogramowanie Telnet gdyż nie jest ono domyślnie dostępne.

 1. W panelu klienta należy wybrać programy


 2. Dalej Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows 3. W funkcjach systemu Windows należy zaznaczyć kwadrat obok usługi klienta Telnet:


 

Od tego momentu polecenie telnet jest dostępne w wierszu poleceń. Jedną z możliwości otwarcia wiersza poleceń jest wciśnięcie klawisza systemowego (jego najczęstsza lokalizacja jest między klawiszami ctrl i alt z lewej strony klawiatury) a następnie wpisania cmd. Na liście rozwijanej powinna pojawić się aplikacja „Wiersz poleceń” a po wciśnięciu klawisza ENTER otworzy się okno programu.

 

Teraz należy wpisać „telnet smtp.iq.pl 587” co oznacza nawiązanie połączenia z hostem poczty smtp.iq.pl na porcie nr 587 – komendę zatwierdza się klawiszem ENTERJeżeli port 587 jest otwarty powinien pojawić się poniższy wynik:
Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;