801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Jak mogę zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i jak wygląda stosowany wzór?

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest zawierana wyłącznie z podmiotami, które zawarły z IQ PL Sp.z  o.o. umowę na świadczenie usług i wniosły opłatę abonamentową.

Przygotowanie umowy należy zamówić za pomocą panelu klienta, w tym celu proszę:

1. Zalogować się do swojego konta w panelu klienta.

2. W menu po lewej stronie kliknąć zakładkę "Ochrona danych osobowych":

menu

3.  W oknie po prawej stronie pojawi się formularz - formularz należy wypełnić i wysłać aby złożyć zamówienie na przygotowanie umowy. Po złożeniu zamówienia będzie widoczny status jego realizacji. Umowę powierzenia przygotowujemy w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia złożenia zamówienia.

formularz

 

Po otrzymaniu danych sporządzamy umowę i przesyłamy pocztą tradycyjną do Klienta w dwóch podpisanych egzemplarzach prosząc o podpisanie i odesłanie na adres IQ jednej z kopii. Wzór umowy do wglądu.

UWAGA: Treść umowy nie podlega negocjacjom.