Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Certyfikaty SSL Jak zainstalować certyfikat SSL?

W celu zainstalowania certyfikatu SSL dla strony www znajdującej się na jednym z naszych serwerów wirtualnych należy się zalogować do panelu administracyjnego serwera wirtualnego. Należy pamiętać iż strona dla której jest instalowany certyfikat SSL musi posiadać ustawiony współdzielony adres IP z obsługą SSL lub też posiadać ustawiony dedykowany adres IP.

W celu instalacji certyfikatu SSL dla danej strony należy:

1. Wejść w zakładkę:

Strony www > Lista stron > Więcej > Zainstaluj SSL

2. Jeśli strona nie posiada ustawionego współdzielonego adresu IP z obsługą SSL lub też nie posiada ustawionego dedykowanego adresu IP to w pierwszym kroku otrzymamy informację o zmianie adresu IP na adres IP z obsługą SSL:


 3. Po wybraniu opcji  "dalej" przechodzimy do kolejnego etapu w którym wypełniamy pola:

 • Certyfikat SSL
 • Klucz prywatny
 • Certyfikaty pośrednie (CA)  
UWAGA: ważne jest, aby wypełniane pola formularzy zawierały, także znaczniki: BEGIN oraz END wraz z kreskami dla obu certyfikatów, oraz klucza prywatnego. 

Po uzupełnieniu pól oraz wybraniu opcji "Zainstaluj" certyfikat zostanie zainstalowany.

Certyfikat SSL, certyfikat pośredni oraz klucz prywatny uzyskają Państwo od firmy w której certyfikat został zakupiony.

Jeśli certyfikat został zakupiony za naszym pośrednictwem to:

 • certyfikat SSL oraz certyfikat pośredni znajdą Państwo w e-mailu który został przesłany po poprawnej weryfikacji praw do domeny na adres do tego uprawniony
 • klucz prywatny dostępny jest w panelu klienta w zakładce Moje certyfikaty SSL.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;