Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Ustawienia w Panelu Klienta Jak dodać kontakt techniczny?

Warto wiedzieć: Kontakt techniczny uzyskuje pełny dostęp do wszystkich usług na koncie, możliwość zarządzania nimi, kasowania ich zawartości oraz możliwość przesyłania zgłoszeń technicznych do naszego Biura Obsługi Klienta. Uzyskuje również dostęp do wszystkich zgłoszeń dotyczących wybranej usługi lub całego konta.

 

 1. W celu utworzenie kontaktu technicznego proszę zalogować się do Panelu Klienta:
  https://www.iq.pl/logowanie

 2. Przejść do zakładki: Lista zewnętrznych udostępnień:
  Panel Klienta

 3. Kliknąć przycisk Dodaj kontakt techniczny oraz wprowadzić login w IQ PL lub podać adres email:
  Panel Klienta

 4. Po kliknięciu przycisku dodaj, system wyszuka wprowadzone dane.
  a) Jeśli z adresem email lub loginem istnieje powiązane konto, wyświetlona zostanie następujące okno:
  Panel Klienta

  Proszę wprowadzić wymagana dane oraz zaznaczyć dla jakich usług kontakt techniczny ma obowiązywać. Na tym etapie można także ustawić dostęp do całego profilu konta, tj. do wszystkich posiadanych usług.
  Po kliknięciu przycisku zapisz, wskazany kontakt otrzyma informację z prośbą o zatwierdzenie udostępnionej mu usługi.
  Po zatwierdzeniu będzie ona widoczna w zakładce Kontakty / udostępniania zarówno w głównym Panelu Klienta jak również w Panelu Klienta kontaktu któremu usługa zostanie udostępniona.

  b) Jeżeli system nie rozpozna wprowadzonych danych, wyświetli następujące okno:

  Panel Klienta

  Proszę wprowadzić wymagane dane oraz zaznaczyć dla jakich usług kontakt techniczny ma obowiązywać. Na tym etapie można także ustawić dostęp do całego profilu konta, tj. do wszystkich posiadanych usług.

  Po kliknięciu przycisku zapisz, wskazany kontakt otrzyma informację z danymi dostepowymi do stworzonego konta.

 5. Od tej pory osoba której usługa została udostępniona posiada możliwość przesyłania zgłoszeń technicznych.

 

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;