801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Jak dodać kalendarz do thunderbirda?

1. W celu dodania kalendarza do Tunderbira, należy zalogować się do swoich kalendarzy, przejść do opcji ustawień wybranego kalendarza i skopiować jego link "URL kalendarza dla klientów CalDAV". Za pomocą tego linku można obsługiwać ten wybrany kalendarz. Jeśli zostanie utworzona większa ilość kalendarzy, każdy należy dodać oddzielnym linkiem z jego ustawień.

2. Z tak skopiowanym linkiem przechodzimy do Thunderbira i z menu wybieramy:
Wydarzenia i zadania > kalendarz 

3. W następnym kroku należy w pustym polu pod nazwami kalendarzy kliknąć prawym klawiszem myszy, a następnie kliknąć na napis "Nowy kalendarz...".

4. Z nowego okna wybieramy "Kalendarz zdalny" i przechodzimy "Dalej".

5. Na kolejnej karcie należy wybrać format: CalDAV oraz w pole Położenie wkleić link kalendarza, skopiowany w punkcie 1, a następnie przejść "Dalej".

6. Wprowadź dowolną nazwę swojego kalendarza, wybierz jego kolor oraz wybierz adres email przypisany do danego kalendarza, a następnie kliknij "Dalej".

7. Thunderbird poprosi o dane do logowania dla tego konkretnego kalendarza (są to dane skrzynki email, dla której został utworzony kalendarz pod adresem kalendarz.iq.pl)

8. Po podaniu prawidłowych danych, thunderbird pokaże okno podsumowania dodania kalendarza. Od tej pory można korzystać z kalendarza w programie thunderbird.