Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Polecenia SSH Zarządzanie plikami i katalogami-polecenia cd, chmod, cp, mkdir

cd jest poleceniem służącym do zmiany katalog roboczego w którym aktualnie się znajdujemy/pracujemy.

SKŁADNIA:

cd ścieżka

PRZYKŁAD

cd pliki
Powoduje przejście z bieżącego katalog roboczego do katalogu pliki.

cd ..
Powoduje przejście z bieżącego katalogu roboczego do katalogu nadrzędnego.

 

 

 

 

chmod jest poleceniem służącym do zmiany praw dostępu do plików.

SKŁADNIA:

chmod [-c zmiany] [-R rekursywnie] tryb ścieżka


OPCJE:
-c wyświetla komunikaty diagnostyczne dla plików, których prawa rzeczywiście sie zmieniły
-R rekursywnie zmienia praw do plików i katalogów


ARGUMENTY
tryb - określamy tryb praw dostępu
ścieżka... - podajemy ścieżkę do pliku lub katalogu dla którego chcemy zmienić prawa dostępu


PRZYKŁAD


chmod 775 pliki

ustawia prawa odczytu dla wszystkich, zapis tylko dla właściciela i grupy, wykonanie dla wszystkich dla katalogu pliki.

 

 

 

 

cp jest poleceniem służącym do kopiowania plików oraz katalogów

SKŁADNIA

 cp [OPCJE]... plik... cel

OPCJE
-r kopiowanie rekursywne

-n nie nadpisuj istniejących plików

-a zachowuje w kopiach tyle ile możliwe ze struktury i atrybutów
 oryginalnych plików

 

-b tworzy kopię tych plików, które mają być nadpisane
lub usunięte

ARGUMENTY
plik... - podajemy liste plików lub katalogów które chcemy skopiować

cel - podajemy docelową lokalizację do której chcemy skopiować


PRZYKŁAD


cp -r zdjecia dane

Kopiuje rekursywnie katalog zdjecia wraz z zawartością do katalogu dane.

 

 

 

mkdir jest poleceniem służącym do tworzenia katalogów

SKŁADNIA

mkdir [-m tryb] [-p nadrzedny] katalog...

OPCJE
-m ustala prawa dostepu tworzonym katalogom parametrem tryb, analogicznie jak w poleceniu chmod

-p w razie potrzeby tworzy katalog nadrzędny

ARGUMENTY

katalog... - podajemy katalog(i) który ma zostać stworzony


PRZYKŁAD

mkdir pliki
spowoduje stworzenie katalogu pliki w bieżącym katalogu roboczym

mkdir pliki zdjecia dane
spowoduje stworzenie katalogów pliki zdjecia dane w bieżącym katalogu roboczym


Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;