Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Polecenia SSH Obsługa archiwów-polecenie tar

Tar jest programem do archiwizowania tar

SKŁADNIA

tar [OPCJE]... ścieżka

OPCJE


c utworzenie archiwum

j kompresja/dekompresja archiwum programem bzip2

f używa podanego pliku z archiwum

J pakowanie/rozpakowywanie za pomoca lzh

t wylistowanie zawartości archiwum

x ekstrakcja plików z archiwum

z kompresja/dekompresja archiwum programem gzip

ARGUMENTY
 
ścieżka - ścieżki plików

PRZYKŁAD

Polecenie
tar xzf archiwum.tar.gz
rozpakuje zawartość archiwum archiwum.tar.gz

ROZSZERZONE ZASTOSOWANIE TAR-a

Mozliwe jest uzycie rozszerzonych opcji przekierowania standardowego wejscia/wyjscia.

Zastosowanie 1

zcat http://wwww.test.com/archiwum.tar.gz | tar x
Rozpakowuje archiwum z danej lokalizacji http na koncie ftp

Przykład tego zastosowania:ściągnie archiwum latest.tar.gz a następnie je rozpakuje.

Zastosowanie 2

tar xz < ftp://login:haslo@serwer_ftp.com/www.tgz
Rozpakowuje archiwum z danej lokalizacji ftp na koncie ftp

Przykład tego zastosowania:


 

ściągnie archiwum  www.tgz z serwera ftp a następnie je rozpakuje.

Zastosowanie 3

tar c www |gzip > ftp://login:haslo@serwer_ftp.com/www.tgz
Archiwizuje pliki, bezpośrednio umieszczając na innym koncie ftp

Przykład tego zastosowania:

 Archiwizuje katalog www oraz umieszcza go na serwerze ftp.


Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;