801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Obsługa archiwów-polecenie unzip

Unzip jest programem do rozpakowywania plików zip

SKŁADNIA

unzip [OPCJE]... plik.zip pliki

OPCJE
        
-l wyświetla zawartość plików w archiwum

-o zastępowanie istniejących plików bez monitowania

-n nigdy nie nadpisuj istniejących plików

-u aktualizuj istniejące pliki i twórz nowe w razie potrzeby

-t testuje pliki archiwum

-v pokazuje komunikaty diagnostyczne w trakcie wykonywanej operacji

ARGUMENTY

plik.zip - ścieżka do archiwum zip

pliki - opcjonalna lista plików do rozpakowania

PRZYKŁAD

unzip archiwum.zip
rozpakowuje archiwum archiwum.zip