801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Obsługa archiwów-polecenie zip

Zip jest programem do pakowania plików

SKŁADNIA

zip [-y symlink] [-r rekursywnie] [-u tylko aktualizuj] plik.zip plik

OPCJE

-u aktualizuje istniejący wpis w archiwum zip tylko wtedy, gdy został zmodyfikowany wcześniej niż już w wersji zip

-y zachowuje symlinki w archiwum

-r wykonywanie operacji rekursywnie

ARGUMENTY

plik.zip - plik.zip archiwum które ma zostać stworzone

plik - lista plików do spakowaniaPRZYKŁAD

zip archiwum.zip zdjecia katalog1 pliki

Tworzy archiwum archiwum.zip w którym będą katalog zdjecia katalog1 pliki