Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Pozostałe Konsola zdalnego dostępu iDrac / SMC

Dostęp do konsoli zdalnego dostępu serwera dedykowanego (iDRAC, SMC). 

W celu uzyskania dostępu do konsoli należy:

 

1. Zalogować się do Panelu Administracyjnego.

a) Bezpośrednio

Adres Panelu administracyjnego to:
https://www.iq.pl/logowanie/paneladministracyjny

Loginem jest nazwa konta przypisana do serwera, podana przy przekazywaniu dostępów do serwera.

Nie posiadasz hasła, wygeneruj nowe.

 

b) Poprzez Panel Klienta

Adres Panelu Klienta:
https://www.iq.pl/logowanie

W celu zalogowania należy podać login i hasło wybrane podczas tworzenia konta klienta w IQ PL. 
Nie posiadasz hasła, wygeneruj nowe.


Po zalogowaniu z lewego menu należy wybrać pozycję "Moje serwery".

Następnie użyć opcji "Zaloguj" w kolumnie "Panel administracyjny" dla wybranej usługi.

 

2. Wygenerowanie linka do konsoli zdalnego dostępu wybranego serwera

Po zalogowaniu do Panelu administracyjnego, z menu po lewej stronie należy wybrać:
Serwery dedykowane -> Konsola zdalnego dostępu

 

Pojawi się lista dostępnych serwerów. Dostęp do konsoli uzyskuje się poprzez naciśniecie przycisku "uzyskaj tymczasowy dostęp z Twojego IP".

 

Przycisk "link do konsoli zdalnego dostępu" pozwoli Państwu zalogować się do konsoli Państwa serwera.

 

Login i hasło do konsoli zdalnego dostępu zostały przesłane przy aktywacji usługi: serwer dedykowany.
W celu ich przypomnienia lub zmiany należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem zakładki "Zgłoszenia" w Panelu Klienta.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;